برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
come - out - of - the - woodwork
شبکه مترجمین ایران

come out of the woodwork


(عامیانه) از اختفا درآمدن، (ناگهان) ظاهر شدن، از در و دیوار سر درآوردن

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح): پدیدار شدن غیر منتظره‌ی مدعیان/مخالفان.

https://idioms.thefreedictionary.com/come out of the woodwork

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی come out of the woodwork

کلمه : come out of the woodwork
املای فارسی : سوم آوت اوف تاه وودورک
اشتباه تایپی : زخئث خعف خب فاث صخخیصخقن
عکس come out of the woodwork : در گوگل

آیا معنی come out of the woodwork مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )