برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1638 100 1
شبکه مترجمین ایران

combustion chamber

/kəmˈbəstʃənˈtʃeɪmbər/ /kəmˈbʌstʃənˈtʃeɪmbə/

(موتورهای بنزینی و غیره) آتشخانه، محفظه ی سوخت، محفظه ی احتراق، سوختگاه، آتشدان

بررسی کلمه combustion chamber

اسم ( noun )
• : تعریف: an engine chamber, esp. in a jet or rocket, in which fuel or a propellant is burned.

واژه combustion chamber در جمله های نمونه

1. Another area of expertise is the repair of combustion chambers, used in both aviation and industrial gas turbines.
[ترجمه ترگمان]حوزه دیگر تخصص، تعمیر محفظه احتراق است که در هر دو توربین گاز و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرد
[ترجمه گوگل]یکی دیگر از زمینه های تخصص تعمیرات اتاق های احتراق است که در هر دو نوع توربین های هوایی و صنعتی استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Those huge combustion chambers mean it's a challenge making the fuel burn efficiently.
[ترجمه ترگمان]این اتاق‌های احتراق بزرگ به این معنی هستند که باعث می‌شود سوخت به طور موثر بسوزد
[ترجمه گوگل]این کوره های احتراق بزرگ به این معنی است که این چالش باعث سوختن سوخت می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The underside forms the combustion chamber with the top of the piston.
[ترجمه ترگمان]زیر بدنه محفظه احتراق را با بالای پیستون تشکیل می‌دهد
[ترجمه گوگل]زیرین قسمت اتاق احتراق با بالای پیستون را تشکیل می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The burner maintains the necessary temperature in primary combustion chamber when ...

معنی combustion chamber در دیکشنری تخصصی

[مهندسی گاز] محفظه احتراق ، محوطه احتراق
[پلیمر] محفظه احتراق

معنی کلمه combustion chamber به انگلیسی

combustion chamber
• chamber within an engine in which ignition of fuel takes place

combustion chamber را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی combustion chamber

کلمه : combustion chamber
املای فارسی : کمبوستین چمبر
اشتباه تایپی : زخئذعسفهخد زاشئذثق
عکس combustion chamber : در گوگل

آیا معنی combustion chamber مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )