برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1639 100 1
شبکه مترجمین ایران

coconut

/ˈkoʊkənʌt/ /ˈkəʊkənʌt/

معنی: نارگیل
معانی دیگر: cocoanut : نارگیل

بررسی کلمه coconut

اسم ( noun )
(1) تعریف: a tropical palm tree that bears large edible seeds; coconut tree; coconut palm.

(2) تعریف: the seed of the coconut tree, which contains hard, edible flesh and milky liquid.

(3) تعریف: the edible white flesh of the coconut.

واژه coconut در جمله های نمونه

1. coconut milk
شیره‌ی نارگیل

2. coconut milk
شیر نارگیل (آبی که در وسط نارگیل قرار دارد)

3. the fibrous husk of a coconut
پوست تارین (لیفی) نارگیل

4. the wooden shell of a coconut
پوسته‌ی چوبی نارگیل

5. Coconut fiber can be made into mats.
[ترجمه ترگمان]فیبر نارگیل را می توان در پادری ایجاد کرد
[ترجمه گوگل]فیبر نارگیل را می توان به تشک تبدیل کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Coconut is one of the staple exports of the islands.
[ترجمه ترگمان]نارگیل یکی از عمده صادرات اصلی این جزایر است
[ترجمه گوگل]نارگیل یکی از عمده صادرات جزایر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. I bought a coconut in the market.
[ترجمه ترگمان]من یک نارگیل در بازار خریدم
[ترجمه گوگل]من نارگیل را در بازار خریداری کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف coconut

نارگیل (اسم)
cocoanut , coconut

معنی عبارات مرتبط با coconut به فارسی

شیر نارگیل (آبی که در وسط نارگیل قرار دارد)
روغن نارگیل (که در صابون سازی و خوراکپزی کاربرد دارد)
نارگیل (میوه درخت نارگیل)
(گیاه شناسی) نخل نارگیل ( cocus nucifera که میوه ی آن نارگیل است و در نواحی حاره می روید) (coco palm هم می گویند)، درخت نارگیل palm coloa

معنی کلمه coconut به انگلیسی

coconut
• large seed of the coconut palm (type of tree); white meat of the coconut
• a coconut is a very large nut with a hairy shell which contains white flesh and milky juice.
coconut cake
• baked dessert made from coconut
coconut cookies
• baked biscuits made from coconut
coconut matting
• coconut matting is a coarse, straw-coloured mat that is made from the fibre from the outer shell of coconuts.
coconut oil
• white fatty substance obtained from coconuts
coconut palm
• coconut tree, type of tropical palm tree
coconut shy
• a coconut shy is a stall at a fair where you throw balls at coconuts on stands. if you knock one off, you win a prize.
coconut tree
• type of palm tree which produces coconuts

coconut را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فریما
ناگیل
Armin Mirza I
Panda Sahrk Dolphin baer fox wolf Eagle banana bread Car Hlecopter Book Note Book parpel Elephant Minecraft Play BBC news Radio TV
مهرسا بابادی
نارگیل🥥
Amirali
نارگیل
سامان حیدری
به معنی نارگیل هست که بهترین استفاده در وست جمله هست coconut🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥
مجتبی م
آدم از بیرون قهوه ای پوست ولی از داخل سفیدِ(عین نارگیل).مثل مکزیکی هایی که تو آمریکا هستن.
"مکزیکیه سفید پوست".
"مکزیکیه آمریکایی شده یا مکزیکیه آمریکاییزه شده"

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی coconut

کلمه : coconut
املای فارسی : کوکونات
اشتباه تایپی : زخزخدعف
عکس coconut : در گوگل

آیا معنی coconut مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )