برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1470 100 1

close knit


همبسته، صمیمی و متحد، ریز بافت

بررسی کلمه close knit

صفت ( adjective )
• : تعریف: closely joined or organized; bonded tightly.

- a close-knit fabric
[ترجمه زهرا دولت دوست] یک پارچه (تاروپود) ریز بافت
|
[ترجمه ترگمان] بافت به هم بافتن
[ترجمه گوگل] یک پارچه نزدیک پارچه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- a close-knit family
[ترجمه زهرا دولت دوست] یک خانواده متحد و صمیمی
|
[ترجمه الینا حسنوند] یک خانواده همدل|
[ترجمه ترگمان] خانواده‌ای درهم‌تنیده
[ترجمه گوگل] ...

معنی کلمه close knit به انگلیسی

close knit
• if a group of people are close-knit, they are closely linked and share similar beliefs or interests.

close knit را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرمین گلاره
خانواده متحد و صمیمی - خانواده در هم تنیده
تارا میبدی
همبسته
گره خورده
نزدیک
She
با رابطه قوی و علاقه مشترک به هم گره خورده
geranium
close-knit :رابطه خیلی نزدیک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی close knit
کلمه : close knit
املای فارسی : کلوز کنیت
اشتباه تایپی : زمخسث ندهف
عکس close knit : در گوگل

آیا معنی close knit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران