برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1675 100 1
شبکه مترجمین ایران

churn out


(با کمی تداعی منفی) با سرعت و به مقدار زیاد تولید کردن

بررسی کلمه churn out

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to produce or manufacture rapidly or in large quantity.

- She churned out twenty articles in two months!
[ترجمه Shirinbahari] بیست مقاله را در طول دو ماه با سرعت زیاد و مقدار انبوهی تهیه کرد.
|
[ترجمه ترگمان] در عرض دو ماه، بیست مقاله را به هم زد!
[ترجمه گوگل] او دو ماه در بیست مقاله گم شد!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه churn out در جمله های نمونه

1. He began to churn out literary compositions in English.
[ترجمه ترگمان]او شروع به دایر کردن آثار ادبی در زبان انگلیسی کرد
[ترجمه گوگل]او شروع به ترک ترکیبات ادبی به زبان انگلیسی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They churn out 000 identical toy trains every day.
[ترجمه Shirinbahari] پنج هزار قطار اسباب بازی مشابه را هر روز به تولید انبوه می رسانند.
|
[ترجمه ترگمان]آن‌ها هر روز ۵،۰۰۰ قطار اسباب‌بازی مشابه را تجربه می‌کنند
[ترجمه گوگل]آنها هر روز 000 قطعه اسباب بازی یکسان را از بین می برند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They churn out 000 identical toy trains every day.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها هر روز ۵،۰۰۰ قطار اسباب‌بازی مشابه را تجربه می‌کنند
[ترجمه گوگل]آنها هر روز 000 قطعه اسباب بازی یکسان را از بین می برند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

churn out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد جواد
تولید زیاد و سریع
تقی قیصری
فی‌البداهه ایجاد کردن، فی‌البداهه پدید آوردن، گربه‌شور کردن
هلنا
سرسری تولید کردن
Shirinbahari
تولید بیش از حد نیاز
We churn toys out by the thousand.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی churn out

کلمه : churn out
املای فارسی : چورن آوت
اشتباه تایپی : زاعقد خعف
عکس churn out : در گوگل

آیا معنی churn out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )