برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1532 100 1
شبکه مترجمین ایران

chauvinism

/ˈʃoʊvɪnɪzəm/ /ˈʃəʊvɪnɪzəm/

معنی: تعصب در وطن پرستی، میهن پرستیافراطی، میهن پرستی از روی تعصب
معانی دیگر: میهن پرستی (افراطی و پرخاشگرانه و نابخردانه)، خاک پرستی (در مقایسه با میهن دوستی)، خاک آیینی، برتر شناسی نژاد و (به ویژه) جنس خود از دیگران، برتر پنداری مردان (در مقایسه بازنان)

بررسی کلمه chauvinism

اسم ( noun )
مشتقات: chauvinistic (adj.), chauvinistically (adv.), chauvinist (n.)
(1) تعریف: zealous or excessive patriotism.
مترادف: jingoism
مشابه: ethnocentrism, fanaticism, flag-waving, nationalism, partisanship, patriotism

(2) تعریف: biased and nonobjective belief in the superiority of one's own sex.
مشابه: machismo, sexism

واژه chauvinism در جمله های نمونه

1. male chauvinism
برتر پنداری مردان

2. the nazis infused the youth with chauvinism and hatred of foreigners
نازی‌ها میهن پرستی (افراطی) و تنفر از خارجیان را در جوانان تقویت می‌کردند.

3. The war stimulated an intense national chauvinism.
[ترجمه ترگمان]جنگ باعث تحریک میهن‌پرستی شدید ملی شد
[ترجمه گوگل]جنگ تحریک شورش ملی شدید ملی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It may also appeal to the latent chauvinism of many ordinary people.
[ترجمه ترگمان]همچنین ممکن است به تعصبات نهفته بسیاری از مردم عادی نیز متوسل شود
[ترجمه گوگل]این ممکن است به شوونیسم پنهان بسیاری از مردم عادی نیز تجاوز کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The author lashed out against chauvinism.
[ترجمه ترگمان]نویسنده کتاب علیه تعصب افراطی را مورد انتقاد قرار داد
[ترجمه گوگل]نویسنده در برابر شووینیسم مقاومت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. It was a typical case of Br ...

مترادف chauvinism

تعصب در وطن پرستی (اسم)
chauvinism
میهن پرستیافراطی (اسم)
chauvinism
میهن پرستی از روی تعصب (اسم)
chauvinism

معنی کلمه chauvinism به انگلیسی

chauvinism
• extreme nationalism; excessive devotion (to one's own sex, race, etc.)
• chauvinism is a strong and unreasonable belief that your own country is the best and most important.
male chauvinism
• excessive enthusiasm for the male sex
• male chauvinism is the belief which some men have that men are naturally better and more important than women; used showing disapproval.

chauvinism را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
برترباوری ، برترپنداری ، برتری‌گرایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی chauvinism

کلمه : chauvinism
املای فارسی : چووینیسم
اشتباه تایپی : زاشعرهدهسئ
عکس chauvinism : در گوگل

آیا معنی chauvinism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )