برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1723 100 1
شبکه مترجمین ایران

chatter

/ˈt͡ʃætər/ /ˈt͡ʃætə/

معنی: چهچه، پچ پچ، پر حرف بودن، پچ پچ کردن، تندتند حرف زدن، چهچه زدن، تند و ناشمرده سخن گفتن
معانی دیگر: صداهای پی در پی و کوتاه و تند کردن (مثل برخی پرندگان)، جیک جیک کردن (که با چهچه و نغمه فرق دارد)، تند و پی در پی (و اغلب احمقانه) سخن گفتن، تند و بلاانقطاع حرف زدن، تلق تلق کردن، شل بودن و صدا کردن، وراجی، زر زر، سخن سریع و تهی، به هم خوردن دندان ها ( در اثر ترس یا سرما)، چهچه زدن مثل بلبل

بررسی کلمه chatter

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: chatters, chattering, chattered
(1) تعریف: to speak rapidly and without important content; jabber.
مترادف: babble, blather, clack, gibber, jabber, maunder, prattle, rattle
مشابه: blabber, chipper, gabble, patter, prate

- She chattered on and on about the shoe sale at the mall.
[ترجمه نسرین رنجبر] مدام درمورد حراج کفش در مرکز خرید صحبت میکرد.
|
[ترجمه ترگمان] درباره فروش کفش در فروشگاه صحبت می‌کرد
[ترجمه گوگل] او در مورد فروش کفش در بازار خرده فروشی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to make a rapid succession of speechlike sounds.
مترادف: jabber
مشابه: cackle, chirp, chirrup, clack, cluck, gabble

- The birds and squirrels chattered all morning.
[ترجمه ترگمان] پرندگان و سنجاب‌ها تمام روز را با هم گپ می‌زدند
[ترجمه گوگل] پرنده ها و سنجاب ها تمام صبح از هم پاشیدند
[ترجمه شما] ...

واژه chatter در جمله های نمونه

1. the chatter of birds
جیک جیک پرندگان

2. i could no longer tolerate his chatter
بیش از آن تاب تحمل وراجی او را نداشتم.

3. Fear or cold sometimes makes a person's teeth chatter.
[ترجمه ترگمان]ترس یا سرما گاهی اوقات دندان‌های یک انسان را به هم می‌زند
[ترجمه گوگل]گرسنگی یا سردی گاهی اوقات پاره پاره شدن دندان های شخصی می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. His silly chatter would vex a saint.
[ترجمه ترگمان]حرف‌های احمقانه او یک قدیس را ناراحت می‌کرد
[ترجمه گوگل]پریشانی احمقانه او یک سنت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Her constant chatter was starting to annoy me.
[ترجمه ترگمان]صدای پچ‌پچ مداوم او کم‌کم داشت مرا آزار می‌داد
[ترجمه گوگل]سخنرانی دائمی او شروع به آزار من کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The room resonated with the chatter of 100 people.
[ترجمه ترگمان] ...

مترادف chatter

چهچه (اسم)
carol , twitter , twittering , warble , chatter , chirrup
پچ پچ (اسم)
prate , chatter , whisper
پر حرف بودن (اسم)
chatter , small talk
پچ پچ کردن (فعل)
chatter , whisper
تندتند حرف زدن (فعل)
chatter
چهچه زدن (فعل)
chitter , twitter , warble , chatter , trill
تند و ناشمرده سخن گفتن (فعل)
chatter , gibber

معنی عبارات مرتبط با chatter به فارسی

ادم وراج، ادم پرگو
علامت یا آسیبی که توسط ابزار لق یا نامیزان بجا گذاشته می شود

معنی chatter در دیکشنری تخصصی

chatter
[ریاضیات] لرزش
[برق و الکترونیک] داخل کانال مجاور ،تداخل باند کناری ، پاشش باند کناری تداخل ناشی از کار یک فرستنده در کانال همسایه . موقعی که باندهای کناری فرستنده ی کانال همسایه با سیگنال حامل ایستگاه مورد نظرش ایجاد می کنند ، این تداخل به صورت یک صدای نامفهوم و غیر عادی به همراه برنامه اصلی شنیده می شود .
[برق و الکترونیک] لقی آرمیچر ارتعاش ناخواسته ی آرمیچر یک رله در مدار «ای سی» .
[برق و الکترونیک] لرزش اتصال باز و بسته شدن ناخواسته و طولانی مدت اتصالهای الکتریکی نظیر رله.
[برق و الکترونیک] وزوز رله صدای ک بسامدی که به هنگام برق دار شدن پیچک رله با جیران متناوب یا جریان یکسو شده ی فبلتر نشده ، ایجاد می شود .

معنی کلمه chatter به انگلیسی

chatter
• small talk; ticking
• make small talk; tick
• if you chatter, you talk quickly and continuously about unimportant things. verb here but can also be used as an uncount noun. e.g. at teatime there was much excited chatter.
• when birds and small animals chatter, they make a series of short high-pitched noises.
• if your teeth chatter, they rattle together because you are cold.
chatter like a magpie
• talk like a chatterbox
idle chatter
• trivial talk, babbling, gossip, chit-chat

chatter را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسین کاملی
پرحرفی کردن . وراجی کردن
محدثه1991
همهمه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی chatter

کلمه : chatter
املای فارسی : چتر
اشتباه تایپی : زاشففثق
عکس chatter : در گوگل

آیا معنی chatter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )