برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1404 100 1

catch up on


1- غفلتا گرفتن، قاپیدن 2- اشتباه کسی یا چیزی را نشان دادن 3- رسیدن به، عقب افتادگی را بر طرف کردن، جلو زدن از 4- (با قلاب یاحلقه) گیرانداختن یا سفت کردن، (برای جبران عقب افتادگی) بیشتر کار کردن

واژه catch up on در جمله های نمونه

1. I have to catch up on my sleep.
[ترجمه S] من باید( کمبود) خوابم رو جبران کنم
|
[ترجمه ترگمان]باید به خواب بروم
[ترجمه گوگل]من باید به خوابم برسم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He loves to catch up on the news after a trip abroad.
[ترجمه ترگمان]او دوست دارد بعد از سفر خارج از کشور خبر را بگیرد
[ترجمه گوگل]او دوست دارد بعد از سفر به خارج از کشور اخبار را بدست آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I need to catch up on my office work.
[ترجمه ناصر] من باید از دفتر کارم مطلع باشم (خبر بگیرم).|
[ترجمه ترگمان] باید برم دفتر کارم
[ترجمه گوگل]من باید به کار دفترم برسم
[ترجمه شما] ...

catch up on را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

م
مطلع شدن
دکتر علی ناجی
در جریان بودن ، اطلاع گرفتن ، مطلع و باخبر شدن
پویا
جبران عقب ماندگی کردن در کاری
Samira
جبران مافات کردن
آرمان فلاح
خبر گرفتن حال همدیگر
We do not see each other oftentimes but we try to catch up on regular basis a year.
کوثر
رسیدگی کردن
انجام دادن یه تکلیف یا وظیفه
:)
قاپیدن
گرفتن
دنا ترنسلیت
to learn about (recent events)
to do (something) that one could have done earlier

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی catch up on
کلمه : catch up on
املای فارسی : کتچ آاپ اون
اشتباه تایپی : زشفزا عح خد
عکس catch up on : در گوگل

آیا معنی catch up on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )