برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1569 100 1
شبکه مترجمین ایران

canteen

/kænˈtiːn/ /kænˈtiːn/

معنی: قمقمه، فروشگاه یا رستوران، نهارخوری
معانی دیگر: رجوع شود به: post exchange، رستوران ارتشی، رستوران و تفرجگاه مجاور سربازخانه، (ادارات و مدارس و غیره) اغذیه فروشی کوچک، نوشابه فروشی، دکه، (در جاهای مصیبت زده یا محله ی بینوایان) خوراکگاه رایگان، آبدان، سربازخانه

بررسی کلمه canteen

اسم ( noun )
(1) تعریف: a small portable container, usu. for water; flask.
مترادف: flask
مشابه: bottle, container, jar, jug, wineskin

(2) تعریف: a small establishment, in a camp or workplace, that sells food, drink, and some hard goods such as grooming or cosmetic supplies.
مترادف: commissary, shop
مشابه: market, mart, Post Exchange, store

(3) تعریف: a place of entertainment and recreation for enlisted military personnel.
مشابه: club, dance hall, recreation room

واژه canteen در جمله های نمونه

1. The canteen was decked out with Christmas decorations.
[ترجمه ترگمان]قمقمه با تزئینات کریسمس تزیین شده بود
[ترجمه گوگل]غذاخوری با دکوراسیون کریسمس تزیین شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The food in the canteen is usually quite good.
[ترجمه ترگمان]غذا در رستوران معمولا بسیار خوب است
[ترجمه گوگل]غذا در آشپزخانه معمولا بسیار خوب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The canteen is down in the basement.
[ترجمه ترگمان]قمقمه توی زیرزمین هست
[ترجمه گوگل]غذا در زیرزمین پایین است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There's a staff canteen for everyone and there's a smarter restaurant for the chosen few.
[ترجمه ترگمان]یک رستوران کارکنان برای همه وجود دارد و یک رستوران باهوش برای چند نفر منتخب وجود دارد
[ترجمه گوگل]یک کارمند برای همه کارکنان وجود دارد و یک رستوران هوشمند برای چند نفر انتخاب شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف canteen

قمقمه (اسم)
canteen , thermos , flask
فروشگاه یا رستوران (اسم)
canteen
نهارخوری (اسم)
canteen

معنی کلمه canteen به انگلیسی

canteen
• military store; cafeteria; set of cooking utensils; container for holding water
• a canteen is a place in a factory, office, or shop where the workers can have meals.
dry canteen
• military recreation center where no alcohol is served
military canteen
• military recreation center
wet canteen
• snack shop that sells alcoholic drinks

canteen را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

na
تخته
Nima
غذاخوری (کارخانه )
سلف نهارخوری
Massii
بوفه
mohamadda333
قمقمه
سلف غذا خوری
برمک
Some people eat in the canteen at work while others go out and have a pub lunch
بعضیا غذاشونو تو سلف محا کتر میخورن درحالیکه برخی میرن بیرون و غذای رستورانی میخورن.
دختر کفشدوزکی
نهار خوری،رستوران
Farhood
نهارخوری،
غذاخوری

E.g. He was such a creep - he was always staring at me in the canteen

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی canteen

کلمه : canteen
املای فارسی : کانتین
اشتباه تایپی : زشدفثثد
عکس canteen : در گوگل

آیا معنی canteen مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )