برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1406 100 1

Cope with

واژه Cope with در جمله های نمونه

1. It must be difficult to cope with three small children and a job.
[ترجمه سامان] از عهده ی 3 بچه ی کوچک و یک شغل برآمدن باید سخت باشد.
|
[ترجمه ترگمان]سازگاری با سه کودک کوچک و یک شغل دشوار است
[ترجمه گوگل]باید با سه کودک کوچک و یک شغل مقابله کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We needed to reskill our workforce to cope with massive technological change.
[ترجمه گلی افجه ] ما باید نیروی کاری را مهارت تازه اموزش دهیم تا از عهده انبوهی از تغییرات تکنولوژی بر بیایند
|
[ترجمه ترگمان]ما نیاز داشتیم نیروی کار خود را برای مقابله با تغییرات تکنولوژیکی گسترده reskill
[ترجمه گوگل]ما نیاز داریم که نیروی کارمان را برای مقابله با تغییرات تکنولوژیکی عظیم بازسازی کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

معنی Cope with در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] فایق آمدن

معنی کلمه Cope with به انگلیسی

cope with
• deal with, handle, get over
cope with everyday stress
• deal with the pressures of daily life
cope with everything
• manage everything successfully
cope with stress
• deal with pressure

Cope with را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mysm66
از پس کاری برآمدن، مدیریت کردن
مریم
کنار امدن
محمد
از عهده کاری بر آمدن
سجاد
سر و کار داشتن
حامد حاج محدی
حذف کردن
رضا
باموفقیت انجام دادن
رضا
با موفقیت انجام دادن
Yeganeh
کنار آمدن باچیزی
a.r
to endure sth, usually sth unpleasant or undesirable
to manage to deal with sb or sth
سیامک ملکی
از عهده چیزی(کاری)برآمدن
محمد امین عظیم زادگان
حل و فصل، رتق و فتق، از سر گذراندن چیزی.
تایدی مرادی
کمک کردن
Setayesh-Arya
get along
غیاثی فر
غلبه کردن بر چیزی
سحر
مقابله کردن با چیزی
اژدر
مواجهه کردن- مقابله کردن- از عهده برآمدن
کریمی
دست و پنجه نرم کردن
سارا عابدی
هم معنیhandel کردن و از پس کاری برآمدن
🖤Ayda🖤
از عهده ی کاری بر آمدن
میثم علیزاده
فایق آمدن بر انجام کاری
محدثه فرومدی
پرداختن، حریف شدن، چیره شدن، جوابگو بودن، پاسخ گفتن، روبررو شدن
ziba
وفق دادن
میلاد علی پور
رفع کردن، حل کردن
Younes
مواجه شدن با
Pooyan
در واقع بهترین روش یادگیری cope with sth معادل کردن آن با deal successfully with sth است که معنی deal with هم رسیدگی کردن است.
Mohammad Javad
رسیدگی کردن به
امیر
از عهده کاری بر اومدن _ کنار اومدن با یه مسئله

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Cope with مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )