برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Conflicting demands

Conflicting demands را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
درخواست ها/ نیازهای متناقض

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Conflicting demands مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )