برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

Conceal

/kənˈsiːl/ /kənˈsiːl/

معنی: پوشاندن، پنهان کردن، مخفی کردن، نهفتن، نهان کردن
معانی دیگر: قایم کردن، گم زدن، آبشتن، نهنبیدن، افشانکردن، سری نگهداشتن، پرده پوشی کردن، مستور داشتن، کتمان کردن

بررسی کلمه Conceal

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: conceals, concealing, concealed
مشتقات: concealable (adj.), concealed (adj.), concealer (n.), concealment (n.)
(1) تعریف: to hide or keep hidden from sight.
مترادف: cover, hide, mask, screen, secrete, veil
متضاد: disclose, open, reveal, show
مشابه: cache, camouflage, curtain, ensconce, harbor, obscure, occult, wrap

- He concealed the gift in his desk so that it would be a surprise.
[ترجمه ترگمان] او هدیه را در میزش پنهان کرد تا سورپرایز بشود
[ترجمه گوگل] او هدیه را در میز خود پنهان کرد تا تعجب آور باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- This makeup is supposed to conceal your skin's flaws.
[ترجمه ترگمان] این آرایش باید نقص‌های پوست شما رو پنهان کنه
[ترجمه گوگل] این آرایش باید نقایص پوست شما را پنهان کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The safe is concealed behind that painting.
[ترجمه Simin] گاو صندوق پشت نقاشی پنهان هست|
...

واژه Conceal در جمله های نمونه

1. Tris could not conceal his love for Gloria.
تریس نمی توانست عشق خود به گلوریا را پنهان کند

2. Count Dracula concealed the corpse in his castle.
کنت دراکولا جنازه را در قلعه خود پنهان کرد

3. The money was so cleverly concealed that we were forced to abandon our search for it.
پولها آنقدر ماهرانه پنهان شده بود که مجبور شدیم از جستجو دست بکشیم

4. he tried to conceal his real identity
او کوشید هویت واقعی خود را پنهان کند.

5. The highest art is to conceal art.
[ترجمه ترگمان]عالی‌ترین هنر این است که هنر را پنهان دارد
[ترجمه گوگل]بالاترین هنر این است که هنر را پنهان کنی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. If rich, it is easy enough to conceal our wealth, but, if poor, it is not so easy to conceal our poverty. We shall find it less difficult to hide a thousand guineas, than one hole in our coat.
[ترجمه ترگمان]اگر ثروتمند باشد برای پنهان کردن ثروت ما آسان است، اما اگر فقیر باشد فقر ما را پنهان نمی‌کند برای پنهان کردن هزار سکه طلا کم‌تر از یک سوراخ در کت ما دشوار است
[ترجمه گوگل]اگر ثروتمند باشد، به اندازه کافی آسان است که ثروت ما را پنهان کند، اما اگر فقیر باشد، فقر ما را پنهان نمی کند ما می توانیم یک هزار گینه را پنهان کنیم، نه یک سوراخ در کت ما
[ترجمه شما] ...

مترادف Conceal

پوشاندن (فعل)
ensconce , envelop , case , apparel , cover , mask , conceal , coat , veil , put on , sod , line , vest , deck , belay , bestrew , jacket , blanket , sheathe , shingle , camouflage , submerge , overcast , immerse , shroud , clothe , wear , crown , endue , infold , indue , suffuse
پنهان کردن (فعل)
cloak , hide , shadow , cover , mask , conceal , closet , cache , wrap , disguise , dissemble , secrete , dissimulate
مخفی کردن (فعل)
hide , conceal , camouflage , occult , submerge , submerse , hugger-mugger
نهفتن (فعل)
hide , conceal , closet
نهان کردن (فعل)
conceal , hugger-mugger

معنی Conceal در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] پوشش ، لفافه
[حقوق] پنهان کردن، مخفی کردن، کتمان کردن

معنی کلمه Conceal به انگلیسی

conceal
• hide, cover; keep secret
• if you conceal something, you hide it or keep it secret.
conceal one's religion
• keep one's religion a secret

Conceal را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Negar
مخفی کردن ،پنهان کردن
آمل ب.خ
افشا نکردن.
موسی
conceal(verb) = disguise(verb)
به معناهای: مخفی کردن،پنهان کردن،بروز ندادن،کتمان کردن،لاپوشونی کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی conceal

کلمه : conceal
املای فارسی : کنکیل
اشتباه تایپی : زخدزثشم
عکس conceal : در گوگل

آیا معنی Conceal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )