برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1624 100 1
شبکه مترجمین ایران

Call Back

/kɔl bæk/ /kɔːl bæk/

رک حرف زدن، واژه ی درست (حتی اگر زننده هم باشد) را به کار بردن، 1- باز خواندن، به مراجعت دعوت کردن 2- تلفنی جواب دادن، متقابلا تلفن زدن

واژه Call Back در جمله های نمونه

1. No one can call back yesterday.
[ترجمه A.A] هیچکس نمیتونه دیروز را برگردونه
|
[ترجمه ترگمان] هیچ‌کس نمی تونه دیروز زنگ بزنه
[ترجمه گوگل]هیچ کس دیروز نمی تواند تماس بگیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Call back white and white back.
[ترجمه ترگمان]دوباره زنگ بزن سفید و سفید
[ترجمه گوگل]به عقب سفید و سفید تماس بگیرید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. No man cool call back yesterday.
[ترجمه A.A] هیچ مرد امروزی نمیتونه دیروز را برگردونه|
[ترجمه ترگمان] دیروز هیچ مردی با خونسردی تماس نگرفت
[ترجمه گوگل]هیچ مردی دیروز باهوش نیست
[ترجمه شما] ...

معنی Call Back در دیکشنری تخصصی

call back
[ریاضیات] مراجعه ی مجدد

معنی کلمه Call Back به انگلیسی

call back
• phone again; return a phone call

Call Back را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ا ص
دوباره زنگ زدن

I will call back later
بعدا دوباره زنگ خواهم زد
نجمه
دوباره دعوت شدن به مصاحبه
ابوالفضل
برگشتن
سهیلا مهرزاد ثمرین
تماس تلفنی برگشتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی call back

کلمه : call back
املای فارسی : کال باک
اشتباه تایپی : زشمم ذشزن
عکس call back : در گوگل

آیا معنی Call Back مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )