برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1397 100 1

bushed


معنی: ازبوته پوشیده شده
معانی دیگر: (عامیانه) خیلی خسته، (بیشتر در استرالیا) سردرگم (مثل کسی که در بوته زار وحشی گم شده باشد)

بررسی کلمه bushed

صفت ( adjective )
• : تعریف: (informal) very tired; worn out.
مشابه: jaded, prostrate, tired

- I'm really bushed from that meeting.
[ترجمه ترگمان] من واقعا از این ملاقات خوشحالم
[ترجمه گوگل] من واقعا از آن جلسه خسته شده ام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه bushed در جمله های نمونه

1. his eyebrows bushed together
ابروهای پرپشت او به هم وصل بودند.

2. after the long walk, i am bushed
بعد از پیاده‌روی طولانی دیگر نا ندارم.

3. His eyebrows bushed together.
[ترجمه ترگمان]ابروهایش درهم رفت
[ترجمه گوگل]ابروش با هم پر شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I'm bushed. Let's call it a day.
[ترجمه ن م] من خیلی خسته ام بیایید ساعت کاری را تمام کنیم
|
[ترجمه ترگمان]من bushed هستم بذار یه روز بهش زنگ بزنیم
[ترجمه گوگل]من بغلم بیایید آن را یک روز نامگذاری کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I'm bushed. I think I'll hit the hay.
[ترجمه ترگمان]من bushed هستم فکر کنم برم یونجه
[ترجمه گوگل]من بغلم فکر میکنم من عاشق تو هستم
[ترجمه شما] ...

مترادف bushed

ازبوته پوشیده شده (صفت)
bushed

معنی کلمه bushed به انگلیسی

bushed
• exhausted, tired
• if you say that you are bushed, you mean that you are very tired; an informal word.

bushed را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Shirinbahari
بسیار خسته

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bushed
کلمه : bushed
املای فارسی : بوشد
اشتباه تایپی : ذعساثی
عکس bushed : در گوگل

آیا معنی bushed مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )