برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1621 100 1
شبکه مترجمین ایران

bump up


معنی: بالا بردن
معانی دیگر: (قیمت چیزی را) ناگهان و بسیار بالا بردن

واژه bump up در جمله های نمونه

1. The distributors will probably bump up the price of the software when the next version is released.
[ترجمه ترگمان]توزیع کنندگان احتمالا زمانی که نسخه بعدی منتشر می‌شود، قیمت نرم‌افزار را افزایش خواهند داد
[ترجمه گوگل]توزیع کنندگان احتمالا قیمت نرم افزار را پس از انتشار نسخه بعدی افزایش خواهند داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They bump up their prices in the summer months.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها قیمت خود را در ماه‌های تابستان افزایش دادند
[ترجمه گوگل]آنها قیمت های خود را در ماه های تابستان افزایش می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Once they bump up against the limits of Yalta-redefined, it might be time to reconsider.
[ترجمه ترگمان]زمانی که آن‌ها بر علیه محدودیت‌های Yalta که دوباره تعریف شده‌است، برخورد می‌کنند، ممکن است زمان تجدید نظر باشد
[ترجمه گوگل]هنگامی که آنها در برابر محدودیت های یالتا تعریف می شوند، ممکن است زمان برای تجدید نظر باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. David and Susan bump up and down in the van as it drives along.
[ترجمه ترگمان ...

مترادف bump up

بالا بردن (فعل)
raise , enhance , boost , upgrade , lift , amplify , elevate , uplift , bump up , horse , heighten , elate , enthrone , sublimate , hoist , upraise

معنی عبارات مرتبط با bump up به فارسی

(اتفاقا به کسی) برخوردن، تصادفا ملاقات کردن

معنی کلمه bump up به انگلیسی

bump up
• enlarge, make larger (esp. by small increments); move up to a better position (slang)
bump up against
• collide against, come up against forcefully

bump up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
bump somebody up اخراج کردن
Kaveh
به طور تصادفی بالا اورد یا نشون داد مثل پروفایل هایی که تو اینستا به ما نشون‌میده
عاطفه
حذف کردن کسی از جایی ( او دقایق آخر از پرواز حذف شد)
علیرضا
طغیان کردن بر علیه کسی یا چیزی
🍁
=.My boss is about to bomp me up to the city hall beat promotion
ترفیع دادن
Dark Light
to move (something or someone) to a higher level, position, rank, etc. Prices are being bumped up

مثال :
?? Which one is harder

French is easier. And German is only slightly harder. French is considered a Category 1 Language (easiest) and German is the only Category 2 language. Technically its almost as easy as french, but because of its unique grammar and gender set up, its bumped up to being the only level 2 Difficulty.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی bump up

کلمه : bump up
املای فارسی : بومپ آاپ
اشتباه تایپی : ذعئح عح
عکس bump up : در گوگل

آیا معنی bump up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )