برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1399 100 1

bow and scrape


خیلی اظهار ادب کردن، خضوع و خشوع کردن

بررسی کلمه bow and scrape

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to behave with excessive politeness and deference.

واژه bow and scrape در جمله های نمونه

1. The waiter showed us to our table with much bowing and scraping.
[ترجمه ترگمان]پیشخدمت با تعظیم و زحمت ما را به طرف میز ما راهنمایی کرد
[ترجمه گوگل]خدمتگزار ما را به میز ما نشان داد و به شدت گریه و تکان داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It's embarrassing to see staff bowing and scraping to the new director.
[ترجمه ترگمان]دیدن کارکنان در حال تعظیم کردن و گوش دادن به مدیر جدید شرم اور است
[ترجمه گوگل]خجالت آور است که کارکنان را ببوسد و به کارگردان جدید ختم شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She was beginning to tire of all their bowing and scraping.
[ترجمه ترگمان]داشت از همه تعظیم و scraping خسته می‌شد
[ترجمه گوگل]او شروع به تسلیم شدن و گریه كردن كرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The Oistrakhs bow and scrape in evening dress, on Emi-tape.
[ترجمه ترگمان]با لباس شب و لباس شب، روی نوار چسب
[ترجمه گوگل]اوستراخ ها در لباس عروسی بر روی نوار امی کوبیدند
[ترجمه شما] ...

bow and scrape را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امین جهانگرد
دلا راست شدن
(کنایه از تملق رئسا)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bow and scrape
کلمه : bow and scrape
املای فارسی : بوو اند سکرپ
اشتباه تایپی : ذخص شدی سزقشحث
عکس bow and scrape : در گوگل

آیا معنی bow and scrape مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )