برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1402 100 1

beater

/ˈbiːtər/ /ˈbiːtə/

دستگاه ... زنی، (شخص یا چیزی که می زند) زننده، ضارب، کتک زننده، زننده، طبال

واژه beater در جمله های نمونه

1. He works as a panel beater in a local garage.
[ترجمه ترگمان]او به عنوان یک beater در یک گاراژ محلی کار می‌کند
[ترجمه گوگل]او در یک گاراژ محلی کار می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The huntsman sent a beater ahead to scare out the partridge.
[ترجمه ترگمان]اون شکارچی چند نفرو فرستاد تا the رو بترسونه
[ترجمه گوگل]شکارچی یک ضربه گیر رو به جلو برای فرستادن خلخال فرستاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It's a fruitful relationship that's proving a recession beater.
[ترجمه ترگمان]این یک رابطه مفید است که باعث رکود اقتصادی می‌شود
[ترجمه گوگل]این یک رابطه پربار است که ثابت می کند یک رکود اقتصادی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He wants a world beater in his side so how about Nigel Mansell as a driving force in his next squad.
[ترجمه ترگمان]اون می خواد این ور و اون ور داره و نایجل Mansell رو مثل یه نیروی رانندگی تو تیم بعدی می گیره
[ترجمه گوگل]او می خواهد یک خرس دنیای خود را در کنار خودش بگذارد و چطور در مورد نیژل منسل ...

معنی عبارات مرتبط با beater به فارسی

زرورق ساز، زرکوب
قهرمان، شخص برتر از اقران، بی نظیر

معنی beater در دیکشنری تخصصی

[نساجی] همزن برقی - غلتک زننده در ماشین در ماشین ریسندگی چرخانه ای
[نساجی] ماشین حلاجی - پنبه زنی در ریسندگی پنبه
[سینما] مکانیسم ضربه ای
[سینما] حرکت ضربه ای
[نساجی] تیغه - تیغه زننده
[نساجی] زننده تیغه ای الیاف
[نساجی] زننده تیغه ای حلاجی
[نساجی] زننده باکلی - زننده خارپشتی در ماشین حلاجی
[نساجی] غلتک زننده ضایعات گیاهی در کارد پشمی
[نساجی] غلتک زننده ضایعات گیاهی در کارد پشمی
[نساجی] زننده تیغه ای خاردار - کریشنر
[نساجی] زننده تیغه ای خاردار یا سوزنی
[نساجی] زننده پنبه در کاردینگ
[نساجی] زننده خار پشتی
...

معنی کلمه beater به انگلیسی

beater
• one who beats; wild game flusher; stick used to beat carpet; kitchen utensil which is used for mixing
carpet beater
• something used to hit carpets to remove dust and dirt
egg beater
• kitchen utensil for whipping or beating ingredients

beater را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
به ماشین قدیمی، ارزان قیمت و خیلی کار کرده هم beater میگویند، شاید اصطلاح نزدیک تو فارسی همون لگن خودمون باشه!!!
A: Dude, this car is a beater
B: Id rather have a beater than no car at all
نفر اولی: رفیق، این ماشین یه لگنه!
نفر دوم: ترجیح میدم که یک آهن پاره داشته باشم تا اینکه اصلا هیچ ماشینی نداشته باشم!
T3
همزن برقی
مهرو خرم
توی بسیبال ب بازیکن ضربه زننده گفته میشه (همون که چوب دستشه)
یه buzzer beater داریم توی بسکتبال داریم که ب شوت های ثانیه های پایانی نیمه، کوارتر یا وقت اضافه میگن
Adel
Beater
به معناى
تك رو
قهرمان تنها
نجات دهنده تنها
مبارز بي يار
اتحاد تك نفره
نيز مي باشد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی beater
کلمه : beater
املای فارسی : بیتر
اشتباه تایپی : ذثشفثق
عکس beater : در گوگل

آیا معنی beater مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )