برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1720 100 1
شبکه مترجمین ایران

Breathe

/ˈbriːð/ /briːð/

معنی: استنشاق کردن، نفس کشیدن، دم زدن
معانی دیگر: دمیدن، تنفس کردن، زیستن، زندگی کردن، الهام کردن، روح تازه دمیدن، (شعر قدیم) نجوا کردن، آهسته گفتن، درگوشی گفتن، فرصت نفس تازه کردن دادن، (شعر قدیم) بو دادن، (شعر قدیم) ملایم وزیدن، نفس نفس زدن، تاسیدن، هوا دادن به شراب (برای بهتر کردن مزه و بو)، (در مورد پارچه و غیره) توسط هوا یا آب یا بخار (و غیره) قابل نفوذ بودن، رسوخ پذیر بودن

بررسی کلمه Breathe

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: breathes, breathing, breathed
(1) تعریف: to draw air into the lungs and expel it; respirate.

- People breathe faster when they run.
[ترجمه Amir] مردم هنگام دویدن سریع تر نفس می کشند
|
[ترجمه Nm] زمانی که مردم می دوند سریعتر نفس می کشند
|
[ترجمه Set are] مردم هنگام دویدن تند تر نفس می کشند
|
[ترجمه ترگمان] وقتی می‌دوند، مردم تندتر نفس می‌کشند
[ترجمه گوگل] مردم در حال اجرا سریع تر نفس می کشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- We knew he wasn't dead because he was still breathing.
...

واژه Breathe در جمله های نمونه

1. breathe again (or more easily)
(از نظر فکر و خیال) راحت شدن،نفسی به راحتی کشیدن

2. breathe down one's neck
پاپی و مواظب کسی شدن،مرتب مزاحم و مراقب بودن

3. breathe one's last
مردن،نفس آخر را کشیدن

4. breathe smoke over someone
دود سیگار خود را به سوی کسی دادن یا پف کردن

5. breathe something into something
چیزی را دارای چیزی کردن،جان تازه دادن

6. don't breathe a word of this to my mother
درباره‌ی این موضوع اصلا به مادرم حرفی نزن !

7. to breathe a horse
به اسب استراحت دادن

8. to breathe in
دم فرو بردن

9. to breathe new life into something
جان تازه‌ای به چیزی بخشیدن

10. to breathe out
دم برآوردن

11. to breathe threats about revenge
درباره‌ی انتقام زیر لبی حرف زدن

12. not breathe a word of (or about) something
(درباره چیزی) اصلا حرف نزدن،افشا نکردن

13. he wished to breathe in an atmosphere of freedom
آرزو ...

مترادف Breathe

استنشاق کردن (فعل)
inbreathe , aspire , breathe , inhale , inspire
نفس کشیدن (فعل)
breathe , respire
دم زدن (فعل)
breathe , respire

معنی عبارات مرتبط با Breathe به فارسی

(از نظر فکر و خیال) راحت شدن، نفسی به راحتی کشیدن
پاپی و مواظب کسی شدن، مرتب مزاحم و مراقب بودن
مردن، نفس آخر را کشیدن
دود سیگار خود را به سوی کسی دادن یا پف کردن
چیزی را دارای چیزی کردن، جان تازه دادن

معنی کلمه Breathe به انگلیسی

breathe
• respire; exhale; whisper; blow
• when people or animals breathe, they take air into their lungs and let it out again.
• if you breathe smoke or fumes over someone, you send smoke or fumes out of your mouth towards them.
• if you say that someone is breathing down your neck, you mean that they are paying such careful attention to everything you do that you feel uncomfortable and unable to act freely.
• if someone says something very quietly, you can say that they breathe it; a literary use.
• someone who breathes life, confidence, or excitement into something gives this quality to it; a literary use.
• when you breathe in, you take some air into your lungs.
• when you breathe out, you send air out of your lungs through your nose or mouth.
breathe down one's neck
• be intrusive, look over one's shoulder
breathe freely
• be at ease, feel free
breathe heavily
• respire forcefully, breathe forcefully, huff and puff
breathe in
• inhale, take air into the lungs
breathe new life into
• cause one to feel rejuvenated by
breathe one's last breath
• die, pass away
breathe out
• let air out of the lungs, blow out
allow to breathe
• permit to breathe, enable breathing
can't breathe
• cannot take air into the lungs, cannot respire

Breathe را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دنيا
دميدن
MOHAMMAD
نفس کشیدن
mahdie
عملیات تنفسی
یوسف نادری
breathe فعل می‌باشد و به معنی "نفس کشیدن" است.
I can't breathe من نمی‌توانم نفس بکشم.
اما breath اسم می‌باشد و به معنی "نفس" است.
She was out of breath او از نفس افتاد.
کیابد
نفس کشیدن
OopsxD
Inhale and exhale دم و باز دم
...
نفس کشیدن (فعل هست)
ستایش
نفس کشیدن
رها
نفس کشیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی breathe

کلمه : breathe
املای فارسی : بریته
اشتباه تایپی : ذقثشفاث
عکس breathe : در گوگل

آیا معنی Breathe مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )