برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1676 100 1
شبکه مترجمین ایران

Box Office

/ˈbɑːksˈɑːfəs/ /bɒksˈɒfɪs/

(عامیانه) محبوبیت هنرپیشه و توانایی او در جلب مشتری، نمایش (از نظر جلب مشتری)، باجه ی فروش بلیط (در سینما و غیره)، گیشه فروش بلیط ورودیه نمایش، باجه بلیط فروشی

بررسی کلمه Box Office

اسم ( noun )
مشتقات: box-office (adj.)
(1) تعریف: the ticket sales office of a theater, concert hall, stadium, or the like.

(2) تعریف: the receipts from a play, concert, or other entertainment.

(3) تعریف: the power of a show or its performers to attract an audience.

واژه Box Office در جمله های نمونه

1. The movie bombed out at the box office.
[ترجمه لیلا شریف نیا] این فیلم توی گیشه ی بلیط فروشی حسابی ترکونده
|
[ترجمه ترگمان]فیلم در گیشه فروش گذاشته شد
[ترجمه گوگل]این فیلم در دفتر جعبه بمباران شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The film has taken £180 million at the box office.
[ترجمه ترگمان]این فیلم ۱۸۰ میلیون پوند در گیشه فروش داشته‌است
[ترجمه گوگل]این فیلم 180 میلیون پوند در دفتر جعبه گرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Tickets are available from the box office.
[ترجمه ترگمان]بلیط‌های از دفتر صندوق موجود است
[ترجمه گوگل]بلیط ها از دفتر جعبه در دسترس هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The box office opens at ten.
...

معنی Box Office در دیکشنری تخصصی

[سینما] گیشه (باجه بلیت فروشی سینما) - باجه سینما - گیشه
[سینما] فروش زیاد/ فیلم پرفروش

معنی کلمه Box Office به انگلیسی

box office
• place where admission tickets are sold (in a theater, etc.)
• the box office in a theatre, cinema, or concert hall is the place where the tickets are sold.
• you also use box office to say how successful a film, play, or actor is in terms of the number of tickets sold to go and see them.
box office busting
• having a large number of tickets sold, selling out

Box Office را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

vajiheeshratabadi
باجه بلیط فروشی
مانیا
گیشه یا باجه ی بلیت فروشی
Dina
باجه ی فروش بلیط
Figure
گیشه
His latest movie tanked at the box office
😊
بچه‌ها جوابش میشه :باجه‌ی بلیط فروشی

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی box office

کلمه : box office
املای فارسی : باکس آفیس
اشتباه تایپی : ذخط خببهزث
عکس box office : در گوگل

آیا معنی Box Office مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )