برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1406 100 1

Boil down


1- (در اثر جوشیدن) غلیظ کردن یا شدن 2- خلاصه کردن

بررسی کلمه Boil down

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: to lessen something by boiling.
مشابه: concentrate, condense, reduce

- Maple syrup is made by boiling down sap.
[ترجمه ترگمان] شیره افرا از شیره جوشان ساخته میشه
[ترجمه گوگل] شربت افرا با جوشاندن سیب ساخته می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to condense.
مترادف: condense, reduce
مشابه: compress, concentrate

- The whole argument boils down to two points.
[ترجمه ترگمان] این بحث به دو نکته ختم می‌شود
[ترجمه گوگل] کل استدلال به دو نقطه تقلیل می یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Boil down در جمله های نمونه

1. Boil down the soup until it gets thicker. I don't like thin soup.
[ترجمه ترگمان] سوپ رو جوش بیار تا سنگین‌تر بشه من از سوپ رقیق خوشم نمی‌آید
[ترجمه گوگل]سوپ را تا جایی که ضخیم تر می شود بشویید من سوپ ناز را دوست ندارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Most of the crimes may boil down to a question of money.
[ترجمه ترگمان]بیشتر این جرائم ممکن است به یک سوال از پول تبدیل شوند
[ترجمه گوگل]بیشتر جنایات ممکن است به یک سوال از پول جریمه شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Spinach tends to boil down a lot.
[ترجمه ترگمان]Spinach تمایل دارد زیاد بجوشد
[ترجمه گوگل]اسفناج تمایل زیادی به جوش آوردن دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The explanation for varied appreciation rates may boil down to something as intangible as popularity.
[ترجمه ترگمان]توضیح برای نرخ‌های مختلف قدردانی ممکن است به چیزی به اندازه شهرت تبدیل شود
[ترجمه گوگل]توضیح برای میزان امتیازات متفاوتی ممکن است به چیزی غیرمستقیم به عنوان محبوبیت جاری شود ...

معنی عبارات مرتبط با Boil down به فارسی

خلاصه کردن (یا شدن) به، منجر شدن به

معنی کلمه Boil down به انگلیسی

boil down
• diminish via boiling; be reduced to, come down to
boil down to
• amount to, come down to, result in; reduce by boiling

Boil down را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه انارکی
منتج شدن.خم شدن
iahmadrezam
منتج شدن،ختم شدن
iahmadrezam
منتج شدن،ختم شدن
ایمان ملکی
- تغلیظ از طریق جوشاندن
The sauce will thicken when you boil it down
zahra.r
boil down to
ناشی شدن از ،نشأت یافتن از
Shirinbahari
نکته ی مهم. مهم ترین چیز. با در نظر گرفتن همه ی موارد
سحر بانو
کاهش دادن ، کم کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی boil down
کلمه : boil down
املای فارسی : بویل دون
اشتباه تایپی : ذخهم یخصد
عکس boil down : در گوگل

آیا معنی Boil down مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )