برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1470 100 1

Blue whale

/ˈbluːˈweɪl/ /bluːweɪl/

کات کبود، (جانور شناسی) وال آبفام (balaenoptera musculus : نهنگی که پشتش رنگ آبی مایل به خاکستری است و بزرگ اندام ترین موجود جهان است - حدود سی متر طول و 136000 کیلوگرم وزن دارد)

بررسی کلمه Blue whale

اسم ( noun )
• : تعریف: the largest whale, as much as one hundred feet long, with a bluish gray back, yellow undersides, and grooves running lengthwise on the throat and abdomen.

واژه Blue whale در جمله های نمونه

1. The blue whale is the largest living thing on the planet.
[ترجمه shiva_sisi‌] نهنـگ آبی یکی از بزرگ تریـن موجودات زنـده روی سیاره اســـت!
|
[ترجمه ترگمان]وال آبی بزرگ‌ترین موجود زنده روی زمین است
[ترجمه گوگل]نهنگ آبی بزرگترین موجود زنده در سیاره است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The blue whale is the world's largest living animal.
[ترجمه ترگمان]وال آبی بزرگ‌ترین حیوان زنده دنیاست
[ترجمه گوگل]نهنگ آبی بزرگترین حیوان زنده جهان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The blue whale is the largest creature that has ever existed on earth.
[ترجمه ترگمان]آن وال آبی بزرگ‌ترین مخلوق روی زمین است
[ترجمه گوگل]نهنگ آبی بزرگترین موجودی است که تاکنون روی زمین وجود داشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه Blue whale به انگلیسی

blue whale
• large baleen whale found in all non-polar ocean waters (largest animal on earth, currently listed as an endangered species)

Blue whale را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sama
نهنگ ابی
نهنگ ابی
نهنگ آبی
nima
نهنگ آبی-وال آبی
هنگامه
وال ابی نهنگ ابی
Sara
نهنگ ابی
shiva_sisi‌
نهنـگ آبی:)
زری
نهنگ ابی
nadia
نهنگ آبی
گه سگ
نهنگ قهوه ای

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی blue whale
کلمه : blue whale
املای فارسی : بلوا وهل
اشتباه تایپی : ذمعث صاشمث
عکس blue whale : در گوگل

آیا معنی Blue whale مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران