adobe

/əˈdoʊbi//əˈdəʊbi/

معنی: خشت، خشت خام، خاک مخصوص خشت سازی
معانی دیگر: خاک رس (که از آن خشت می سازند)، خاک خشتی
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a building material of sun-dried clay mixed with straw, usu. made into bricks.

- Many of the homes in the southwestern United States are made of adobe.
[ترجمه ترگمان] بسیاری از خانه ها در جنوب غربی ایالات متحده از خشت ساخته شده اند
[ترجمه گوگل] بسیاری از خانه ها در جنوب غربی ایالات متحده از پارچه ساخته شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the clay of which such material is made.

- This area is rich in adobe that can be used in making bricks.
[ترجمه ترگمان] این ناحیه غنی از خشت است که می تواند در ساخت آجرها به کار رود
[ترجمه گوگل] این منطقه غنی از آبی است که می تواند در ساخت آجر استفاده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: a building made of adobe bricks.

- Here is a beautiful adobe in the traditional style.
[ترجمه ترگمان] این یک خشت زیبا در سبک سنتی است
[ترجمه گوگل] در اینجا یک عروسک زیبا در سبک سنتی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. The floors were bare adobe and the walls painted blue.
[ترجمه دکتر رجایی] کف اتاق از خشت خام بود و دیوارها آبی رنگ شده بودند.
|
[ترجمه ترگمان]کف اتاق لخت بود و دیوارها رنگ آبی داشتند
[ترجمه گوگل]کف های لبه لبه ها و دیوارها رنگ آبی رنگ بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Its sister mission in Tumacacori was built of adobe and has crumbled under the weight of the years.
[ترجمه ترگمان]ماموریت خواهر آن در Tumacacori از خشت ساخته شده است و زیر بار سال ها خراب شده است
[ترجمه گوگل]مأموریت خواهر او در Tumacacori از عروس ساخته شده است و تحت وزن سالها فرو رفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They live in adobe houses which they build and keep animals and grow mostly their own food.
[ترجمه ترگمان]آن ها در خانه های خشتی زندگی می کنند که حیوانات را می سازند و نگهداری می کنند و بیشتر غذای خود را پرورش می دهند
[ترجمه گوگل]آنها در خانه های شلوغ زندگی می کنند که آنها حیوانات را می سازند و حیوانات را نگه می دارند و بیشتر غذا می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The two-story inn is a traditional adobe pueblo-style building with seven guest rooms with kiva fireplaces and private bathrooms.
[ترجمه ترگمان]این مسافرخانه دو داستانی یک ساختمان روستایی خشتی سنتی با هفت اتاق مهمان با kiva fireplaces و حمام خصوصی است
[ترجمه گوگل]مجتمع دو طبقه یک ساختمان سنتی با سبک پوبلو است که دارای هفت مهمان با شومینه کایا و حمام خصوصی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Sun also promises to help Adobe to make its long-awaited Carousel document interchange format software successful in the Unix marketplace.
[ترجمه ترگمان]سان همچنین قول می دهد که به Adobe کمک کند تا نرم افزار فرمت تبادل اسناد long Carousel را در بازار یونیکس با موفقیت انجام دهد
[ترجمه گوگل]خورشید همچنین وعده داده است که به ادوبی کمک کند تا نرم افزار فرمت سند تحویل سند چرخ فلک را در بازار یونیکس موفق کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. After a while they make adobe bricks and build their houses by stages, one room followed by another.
[ترجمه ترگمان]بعد از مدتی، آن ها آجرهای گلی را می سازند و خانه های خود را با چند مرحله می سازند، یک اتاق به دنبال دیگری
[ترجمه گوگل]بعد از مدتی آنها آجرهای آجری را می سازند و خانه هایشان را به صورت مراحل ساخت می گذارند، یک اتاق و دیگری دیگری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The combination of adobe construction and design for solar heat gain, is one of the few vital ideas in architecture today.
[ترجمه ترگمان]ترکیبی از ساخت خشتی و طراحی برای افزایش گرمای خورشیدی، یکی از معدود ایده های مهم در معماری امروزی است
[ترجمه گوگل]ترکیبی از ساخت و ساز و طراحی خورشیدی برای افزایش گرمای خورشید، یکی از اندیشه های حیاتی در معماری امروز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. No adobe, just white columns and wrap-around porches.
[ترجمه ترگمان]هیچ خشت و گلی، فقط ستون های سفید و wrap در around وجود ندارد
[ترجمه گوگل]بدون آستین، فقط ستون های سفید و حوضچه های اطراف اطراف
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Adobe racked up $ 4 9 million in licensing revenues during its latest quarter.
[ترجمه ترگمان]شرکت ادوبی در طی آخرین فصل خود ۴ میلیون دلار سود به دست آورده است
[ترجمه گوگل]ادوبی در طول آخرین سه ماهه خود درآمد مجوز را تا 9 میلیون دلار افزایش داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Adobe have worked with Pantone to provide over 700 colour shades and combinations that are provided in a reference library on disk.
[ترجمه ترگمان]Adobe با Pantone کار کرده اند تا بیش از ۷۰۰ رنگ و ترکیباتی که در یک کتابخانه مرجع در دیسک ارایه می شوند را ارایه کنند
[ترجمه گوگل]ادوبی با Pantone کار کرده است تا بیش از 700 رنگ و ترکیب رنگی که در کتابخانه مرجع بر روی دیسک ارائه شده است، ارائه شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Miles of poverty with modern adobe dwellings either being built or falling into ruin.
[ترجمه ترگمان]مایلز فقر با خانه های خشتی مدرن یا در حال ساخت است یا به ویرانه تبدیل می شود
[ترجمه گوگل]مایل های فقر با خانه های مدرن آبی که یا ساخته شده اند یا سقوط به خراب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. At Adobe, Warnock has been cleaning up a few financial messes of late.
[ترجمه ترگمان]در Adobe،، وارناک چند تا messes مالی دیر را تمیز می کند
[ترجمه گوگل]در ادوارد، وارکاک چندین خرج مالی دیرینه را تمیز کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. They lived in a dusty adobe house along Buckeye Road.
[ترجمه ترگمان]آن ها در یک خانه قدیمی dusty در امتداد جاده Buckeye زندگی می کردند
[ترجمه گوگل]آنها در یک خانه ی غبارآلود در کنار Buckeye Road زندگی می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

خشت (اسم)
adobe, brick, diamond, bat, ingot, spear

خشت خام (اسم)
adobe

خاک مخصوص خشت سازی (اسم)
adobe

تخصصی

[عمران و معماری] خشت - خشت خام - خاک خشتی - آجر خام
[کامپیوتر] اسم رودخانه ای که از پشت منزل مؤسس آن جان وارناک عبور میکند.
[زمین شناسی] اداب ته نشست خاک رس یا لس، احتمالا باد وزیده، که در قسمتهای خشک جنوب غربی ممالک متحده آمریکا و مکزیک

به انگلیسی

• brick made from dried clay

ارتباط محتوایی

معنی اصلیخشت، خشت خام، خاک مخصوص خشت سازیمعانی متفرقهخاک رس (که از آن خشت می سازند)، خاک خشتیبررسی کلمهاسم ( noun ) • ( 1 ) تعریف: a building material of sun - dried clay mixed with straw, usu. made ...جمله های نمونه1. The floors were bare adobe and the walls painted blue. [ترجمه دکتر رجایی ] کف اتاق از خ ...مترادفخشت ( اسم ) adobe, brick, diamond, bat, ingot, spear خشت خام ( اسم ) adobe خاک مخصوص خشت سازی ...بررسی تخصصی[عمران و معماری] خشت - خشت خام - خاک خشتی - آجر خام [کامپیوتر] اسم رودخانه ای که از پشت منزل مؤسس آن ...انگلیسی به انگلیسیbrick made from dried clay
معنی adobe، مفهوم adobe، تعریف adobe، معرفی adobe، adobe چیست، adobe یعنی چی، adobe یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف a، مترادف انگلیسی به فارسی، مترادف انگلیسی به فارسی با حرف a، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف a، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف a
کلمه بعدی: adobe flat or adobe flats or adobe flats
اشتباه تایپی: شیخذث
آوا: /ادوب/
عکس adobe : در گوگل
معنی adobe

پیشنهاد کاربران

خشت. خشت خام
محل اقامت، سکونتگاه، مسکن
نرم افزاری باهمین نام در کامپیوتر .
یک کمپانی بسیار بسیار بزرگ هم هست که نرم افزار های مشهور و مختلفی میسازد که امروزه با توجه به مجازی شدن همه چیز کاربرد زیادی دارد : " کمپانی اداب ( adobe ) "
*ToxicGirl*
خاک رسوبی فشرده شده که بصورت پازل منظم درآمده
نام رودی که در آمریکا و در ایالت کالیفرنیا جریان دارد. این رود از سه شهر لوس التوز هیلز، لوس التوز و پالو التو عبور می کند. عنوان شرکت نرم افزاری ادوبی نیز از نام این رود نشأت گرفته است.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما