abs

/ˈeɪˈbiːˈes//ˈeɪˈbiːˈes/

رجوع شود به: ab
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

پیشوند ( prefix )
• : تعریف: from; away; off.

- abscond
[ترجمه ترگمان] abscond کردن
[ترجمه گوگل] بیهوده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- abstain
[ترجمه ترگمان] خودداری کنید
[ترجمه گوگل] استراحت کن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. Throughout the exercise, focus on keeping your abs tight.
[ترجمه ترگمان]در طول تمرین، فوکوس را محکم نگه دارید
[ترجمه گوگل]در طول تمرین، تمرکز خود را بر حفظ انسداد خود تمرکز کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The result, taut abs, a rock-hard butt and twanging musculature, was still not enough to save her marriage.
[ترجمه ترگمان]نتیجه، عضلات کشیده، باسن سفت و عضلانی، هنوز به اندازه کافی برای نجات ازدواجش کافی نبود
[ترجمه گوگل]نتیجه، تات انفجاری، لب به لب سنگین و عضلانی پیچیده، هنوز هم برای نجات ازدواج او کافی نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. If you do not have ABS, pump gently but firmly.
[ترجمه ترگمان]اگر شما abs ندارید، به آرامی اما محکم تلمبه بزنید
[ترجمه گوگل]اگر ABS ندارید، پمپ را به آرامی، اما محکم بگیرید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In trading on the Nasdaq Stock Market, ABS closed at $ 7 down 50 cents.
[ترجمه ترگمان]در خرید و فروش در بازار بورس اوراق بهادار Nasdaq، ABS با ۷ سنت کم تر از ۵۰ سنت کاهش یافت
[ترجمه گوگل]ABS در معاملات در بازار سهام Nasdaq با قیمت 7 دلار به پایین 50 سنت بسته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Calves and abs are every day.
[ترجمه ترگمان]عضلات شکم و عضلات شکم هر روز
[ترجمه گوگل]کلیه ها و اسب ها هر روزه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. This paper presents a kind of Anti-lock Braking System(ABS) controller for Automobile using MSP430F149 microprocessor as control processor.
[ترجمه ترگمان]این مقاله نوعی از کنترل کننده سیستم Anti lock (ABS)را برای خودرو با استفاده از microprocessor MSP۴۳۰F۱۴۹ به عنوان پردازنده کنترل نشان می دهد
[ترجمه گوگل]این مقاله نوعی کنترل کننده ضد قفل ترمز (ABS) برای خودرو را با استفاده از میکروپروسسور MSP430F149 به عنوان کنترل کننده ارائه می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. C - T - ABS abstractive algorithm transforms ? ? - expression to SKI - expression, which is the theoretical foundation of functional programming . . .
[ترجمه ترگمان]الگوریتم abstractive با استفاده از الگوریتم C - T شکل می گیرد؟ ؟ بیان برای سلامت برای سلامت، که اساس نظری برنامه نویسی تابعی است
[ترجمه گوگل]الگوریتم انتگرال C - T - ABS تبدیل می شود؟ ؟ - بیان به SKI - بیان، که اساس تئوری برنامه نویسی کاربردی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Most fault conditions will set a ABS fault code in the CAB (controller anti-lock brake), which can be retrieved to aid in fault diagnosis.
[ترجمه ترگمان]اکثر شرایط خطا، کد خطای ABS را در the (brake کنترل ضد قفل)تنظیم می کند که می تواند به منظور کمک به تشخیص خطا بازیابی شود
[ترجمه گوگل]بسیاری از شرایط گسل یک کد خطای ABS را در CAB (ترمز ضد قفل کنترل) تنظیم می کند که می تواند برای تشخیص خطا مورد استفاده قرار گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The vacuum snap-back thermoforming techniques of ABS resin, and the vacuum snap-back thermoforming technology, materials, equipments, molds and process charts are described in detail.
[ترجمه ترگمان]تکنیک های thermoforming vacuum با رزین ABS، و تکنولوژی snap - back - snap، متریال، تجهیزات، کپک ها و جدول های فرآیند به طور مفصل توضیح داده می شوند
[ترجمه گوگل]تکنیک های خلاء ضربه ای مقاوم در برابر حرارت از رزین ABS، و فن آوری thermoforming خلاء ضربه محکم و ناگهانی خلاء، مواد، تجهیزات، قالب ها و نمودار های فرایند در جزئیات شرح داده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Without ABS a driver can get maximum braking effort by braking to the point of wheel lock, and then reducing the pressure ever so slightly to the point where the wheels are rotating again.
[ترجمه ترگمان]بدون مثال، راننده می تواند حداکثر تلاش ترمز را با ترمز به نوک قفل چرخ به دست آورد و سپس فشار را تا حدی به نقطه ای کاهش می دهد که چرخ ها باز می گردند
[ترجمه گوگل]بدون ABS راننده می تواند حداکثر تلاش ترمز را با ترمز به نقطه قفل چرخ، و سپس کاهش فشار تا آنجا که به نقطه ای که چرخ ها دوباره چرخش، می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. But remember, the ABS is no guarantee against an accident.
[ترجمه ترگمان]اما به خاطر داشته باشید که ABS در مقابل یک تصادف تضمینی وجود ندارد
[ترجمه گوگل]اما به یاد داشته باشید، ABS هیچ تضمینی در برابر حادثه نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. As soon as the girl saw her mother coming, she tried to abs quickly.
[ترجمه ترگمان]به محض اینکه دخترک دید که مادرش می آید، سعی کرد به سرعت عضلات شکمش را بگیرد
[ترجمه گوگل]به محض این که دختر مادرش را دید، او سعی کرد به سرعت به abs بپردازد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. He knew that if Sly Moorcock could not sort out those Abs, he damn well could.
[ترجمه ترگمان]می دانست که اگر Sly نمی تواند این Abs را از دست بدهد، می تواند این کار را بکند
[ترجمه گوگل]او می دانست که اگر Sly Moorcock نمیتوانست آن دسته از Abs را مرتب کند، او به خوبی می توانست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. I was a designated hitter there, and every day I got three or four ABs.
[ترجمه ترگمان]آنجا کسی بود که در آنجا به من ضربه می زد و هر روز سه چهار ساعت وقت داشتم
[ترجمه گوگل]من در آنجا هیتلر بودم و هر روز سه یا چهار AB را دریافت کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Anti-lock Braking System
موضوع: تکنولوژی
یستم ترمز ای بی اِس یکی ازبهترین راهها برای ایمن ساختن ترمز وسایل نقلیه موتوری با سیستم های ترمز هیدرولیک است.ترمز ای بی اس دستگاهی الکترونیکی است که در هنگام ترمزگیری با کنترل فشار (قطع و وصل کردن فشار) هیدرولیک در کسری از ثانیه ارتباط لِنت را با دیسک یا کاسه برقرار و قطع می کند. تکرار سریع و مداوم این عمل باعث از میان رفتن حالت بلوکه کردن یا قفل کردن ترمزها می شود.
عبارت کامل: Australian Bureau of Statistics
موضوع: عمومی
دفتر آمار کشور استرالیا
عبارت کامل: Absolute
موضوع: عمومی
ABS در برخی از زبان های برنامه نویسی، به مفهوم قدر مطلق عدد می باشد.

در ریاضیات، قدر مطلق عددی حقیقی، مقدار عددی آن بدون در نظر گرفتن علامتش است. پس قدر مطلق یک عدد همواره نامنفی است یعنی یا مثبت است یا صفر، به بیان دیگر، قدرمطلق یک عدد برابر است با فاصله آن عدد تا صفر.

قدر مطلق در بسیاری از بخش های گوناگون ریاضی کاربرد دارد که از آن میان می توان از مجموعهٔ اعداد مختلط، چهارگان ها، میدان ها، فضای برداری نام برد. قدر مطلق را در فیزیک و ریاضی بیش از همه می توان به مفهوم بزرگی، فاصله و نُرم نزدیک دانست.

تخصصی

[خودرو] Anti Blocker System. سیستم الکترونیکی که قفل کردن چرخها را در هنگام ترمزهای شدید و ترمز روی سطوح لغزنده از قبل توسط سنسورها پیش بینی کرده و با شل و سفت کردن دیسکها در میلیونومهای ثانیه باعث میشود چرخها حداکثر چسبندگی را داشته باشند و بدین ترتیب در سختترین شرایط نیز حاکمیت فرمان دست راننده باشد.این سیستم در ترمزهای آنی نیز اجازه فرار از برخورد را نیز به راننده میدهد و امروزه بسیاری از تولید کنندگان اتومبیل انرا به صورت استاندارد روی محصولات خود ارائه میدهند و بعضی میز با درخواست مشتری آنرا روی اتومبیل خریدار نصب میکنند.
[کامپیوتر] عملکردی که مقدار قدر مطلق را در زبان بیسیک و سایر زبانهای برنامه نویسی محاسبه می کند . این تابع اعداد منفی را به مثبت تبدیل کرده و در اعداد مثبت و صفر تغییری نمی دهد
[برق و الکترونیک] acrylonlfrlle-butadiene-styrene-آکویلونتیریل -بوتادین -استیرن (ای بی اس ) پلاستیکی که دارای صلابت زیاد، استقامت برخورداری بالا، مقاومت سایش عالی، فایق سازی عالی و مقاومت در برابر بسیاری از نمکهای غیر آلی، قلیاها و اسیدها است . از آن برای ساخت بدنه های محکم و عایق الکتریکی، ظرفها و اجزای قطعات الکترونیکی استفاده می شود . - antilock brake system-سیستم ترمز ضد قفل نوعی سیستم ترمز برای جلوگیری از سرخوردن وسیله ی نقلیه در جاده های لغزنده . اساس کار آن پمپ کردن خودکار ترمزها روی دو یا چهار چرخ در سرعت های بالاست تا ترمزها قفل نکنند. در خودروی بدون ای بی اس احتمال قفل ترمزها در صورت ترمز کردن قبل و یا در هنگام سر خوردن زیاد است . رایانه ی ای بی اس، سیگنال سرعت چرخها را با هم مقایسه می کند و در صورت تشخیص وضعیت سر خوردن با ارسال سیگنالهای ترمزها را تا پنج بار در ثانیه پمپ می کند و عمل ترمز را تا رسیدن سرعت به پایین تر از حوزه ی عمل ای بی اس انجم می دهد.

به انگلیسی

• system on cars that prevents the wheels from locking while braking
complete, indisputable

پیشنهاد کاربران

عضله راست شکم
( در شیمی ) : آکریلونیتریل بوتادین استایرن
Acrylonitrile Butadiene Styrene
عضلات بالاتنه
عضلاتِ شکم - عضلاتِ شش تکّه ی شکم
شکم ، پهلو، عضلات شکم
سیستم ترمز
۱. ترمزهای abs
۲. شکم - عضلات شکم
ABS

به معنی الف ب س الفبای خارجی
abdominal muscles عضلات شکمی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما