برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1471 100 1

at a loss

/æt ə lɔs/ /æt ə lɒs/

سردرگم، درمانده، گیج

واژه at a loss در جمله های نمونه

1. I'm at a loss for words.
[ترجمه اعظم] من کلمات را گم کردم
|
[ترجمه ترگمان]به خاطر کلمات از دست رفته‌ام
[ترجمه گوگل]من از دست دادن کلمات دارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I'm at a loss as to what to do.
[ترجمه ترگمان]از دست دادن کاری که باید بکنم
[ترجمه گوگل]من در از دست دادن آنچه که باید انجام شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He found himself at a loss for words of consolation.
[ترجمه ترگمان]خود را از دست دادن کلمات تسلی یافت
[ترجمه گوگل]او خود را از دست داد برای کلمات تسلیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I'm at a loss as to what to say.
[ترجمه ترگمان]نمی‌دانم چه بگویم
[ترجمه گوگل]من در ...

معنی عبارات مرتبط با at a loss به فارسی

ناتوان به (انجام کاری)، دچار سرگشتگی

معنی at a loss در دیکشنری تخصصی

at a loss
[ریاضیات] غیر مطمئن، سردرگم، متحیر

معنی کلمه at a loss به انگلیسی

at a loss
• confused, bewildered, perplexed
• below cost (e.g., "he sold the goods at a loss")
being at a loss
• being confused, being perplexed
operate at a loss
• run even though it is losing money, operate while losing money
trade at a loss
• sell at a price lower than one originally paid

at a loss را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

seyed
سر در گم
سرداری
درک نکردن(نفهمیدن)
نادر گنجی
زیر قیمت - پایین تر از ارزش - با ضرر - ضرر کردن - گیج کردن - سر در گم کردن - گم کردن - بهت زده کردن - گیج شدن در پیدا کردن چیزی - سر درگم شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی at a loss
کلمه : at a loss
املای فارسی : آات ا لوس
اشتباه تایپی : شف ش مخسس
عکس at a loss : در گوگل

آیا معنی at a loss مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران