برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1540 100 1
شبکه مترجمین ایران

article

/ˈɑːrtəkl̩/ /ˈɑːtɪkl̩/

معنی: ماده، عمل، شرط، اسباب، مقاله، بند، گفتار، فقره، فصل، حرف تعریف، متاع، کالا، چیز، بصورت مواد در اوردن، تفریح کردن
معانی دیگر: (در قراردادها و اساسنامه ها و قوانین اساسی) بند، اصل، تکه، قلم، (از طریق قرارداد) ملزم کردن، (قدیمی) اتهامات را در کیفر خواست ذکر کردن، (دستور زبان) حرف تعریف (مانند: the و a و an)، حرف تعریف مثل the

بررسی کلمه article

اسم ( noun )
(1) تعریف: a single item or thing, esp. one of a class or group.
مترادف: item
مشابه: element, object, thing, thingamabob, thingamajig, unit

- A dress is an article of women's clothing.
[ترجمه نشر آرسس] لباس جزیی از پوشش های بانوان است.
|
[ترجمه صادق] مانتو یک نوع لباس برای بانوان است
|
[ترجمه سما] پيراهن يكي از لباس هاي زنان است
|
[ترجمه ترگمان] لباس یک نوع لباس زنانه است
[ترجمه گوگل] لباس یک مقاله از لباس های زنانه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Please remember to take all personal articles with you when you leave the airplane ...

واژه article در جمله های نمونه

1. an article full of conjectures
مقاله‌ای مملو از حدسیات

2. an article of clothing
یک (تکه) لباس

3. an article that deserves careful perusal
مقاله‌ای که در خور مطالعه‌ی دقیق است

4. an article that was larded with humor
مقاله‌ای که مزاح آن را دلچسب کرده بود

5. her article was printed in one of new york's, famous monthlies
مقاله‌ی او در یکی از ماهنامه‌های معروف نیویورک به چاپ رسید.

6. his article is a mosaic of quotations
مقاله‌ی او موزاییکی است از نقل قول‌های گوناگون.

7. his article is full of padding
مقاله‌ی او پر از لفت و لعاب است.

8. his article is full of statistical inaccuracies
مقاله‌ی او پر از اشتباهات آماری است.

9. his article was very disorganized
مقاله‌ی او بسیار درهم و برهم بود.

10. kamali's article was published in a number of newspapers
مقاله‌ی کمالی در چند روزنامه چاپ شد.

11. my article was published in a book entitled milton and homer
مقاله‌ی من در کتابی با عنوان ((میلتون و هومر)) چاپ شد.

12. that article contained some underhanded lib ...

مترادف article

ماده (اسم)
abscess , article , material , matter , female , substance , stuff , point , clause , provision , paragraph , res , woman , metal
عمل (اسم)
article , function , process , practice , act , action , operation , doing , deed , issue , fact , proceeding , production , gest
شرط (اسم)
qualification , article , agreement , vow , term , condition , bet , if , clause , provision , stake , reservation , limitation , modality , proviso
اسباب (اسم)
article , gear , apparatus , thing , implement , tool , tackle , instrument , apparel , utensil , trap , paraphernalia , appurtenance , device , engine , rigging , rig , furniture , gadget , appliance , contraption , contrivance , layout , doodad , gizmo , whigmaleerie , gismo , mounting
مقاله (اسم)
article , treatise , dissertation , tract , chapter , paper , essay , editorial , disquisition , tractate
بند (اسم)
fit , article , articulation , joint , link , bind , bond , clause , provision , snare , segment , levee , facet , hinge , line , dyke , dike , paragraph , dam , wristband , tie , frenum , clamp , binder , sling , fastening , manacle , weir , canto , ligation , commissure , ligature , noose , facia , fascia , funiculus , joggle , holdback , holdfast , internode , ligament , proviso , stanza , trawl
گفتار (اسم)
article , word , speech , sermon
فقره (اسم)
article , point , subject matter , detail , paragraph , item , vertebra , dorsal , particular
فصل (اسم)
article , clause , book , chapter , item , season
حرف تعریف (اسم)
article
متاع (اسم)
article , thing , effects , commodity , goods , merchandise , chattels , ware
کالا (اسم)
article , object , stuff , lot , commodity , merchandise , ware , traffic , trafficker , mercery
چیز (اسم)
article , matter , object , thing , stuff , work , effects , res , nip , odds and ends , thingummy , widget
بصورت مواد در اوردن (فعل)
article
تفریح کردن (فعل)
article , play , disport , game , recreate

معنی عبارات مرتبط با article به فارسی

ماده یکم دو تبصره یا آگاهی داشت
گزارش مختصرمالی یاتجاری درروزنامه
حرف نکره
مقاله ی اصلی (روزنامه یا مجله و غیره)، (انگلیس) سرمقاله، سرمقاله، کالایی که ارزان می فروشندتاخریداران رابکالاهای دیگرجلب کند

معنی article در دیکشنری تخصصی

article
[حقوق] ماده، مقاله، کالا
[نساجی] سرمقاله
[نساجی] کالای نیمه پشمی

معنی کلمه article به انگلیسی

article
• item, object; paragraph of a contract; message sent to a newsgroup (computers); word placed next to a noun (such as the, a) to indicate the presence of a noun (grammar); person who causes objection (slang)
• bind with a contract
• an article is a piece of writing in a newspaper or magazine.
• you can use article to refer generally to an object.
• an article of a formal document is a section dealing with a particular point.
• in grammar, articles are the words `a', `an', and `the'. in this dictionary, articles are called determiners.
article 46 of the order in council
• pre-israeli article in the british mandate which determined that during the event of a lack in the israeli law one should turn to the principles of the english court
article of faith
• an article of faith is something that you believe very strongly in, even though there might not be very much evidence to support your belief.
definite article
• the word "the" used before a noun to indicate that the noun is specific (linguistics)
• in grammar, the definite article is the word `the'. in this dictionary the word `the' is called a determiner.
finished article
• product that has been completed
genuine article
• genuine item, "the real thing"
indefinite article
• (grammar) article that is not limiting or specifying (i.e. a, an)
• in grammar, the words `a' and `an' are sometimes called indefinite articles. in this dictionary, `a' and `an' are called determiners.
leading article
• font-page article, lead story (in a newspaper)
• the leading article in a newspaper is the main article in it, usually expressi ...

article را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دانشجوی ارشد حقوق
ماده [ماده و مقرره حقوقی]
سید حسین آل طه
مقاله
علیرضا رحمتی
stuff;a thing esp one of a group of things
example: she left articles of clothing all around the living room
ALI T.T.A
A piece or writing in a newspaper or magazine
Setayesh-Arya
جنس،چیز،وسیله
فرزاد زارع
و همچنین این معانی رو هم شامل میشه.
در حالت مفرد و جمع : مقاله ،ماده یا مواد طبیعی یا شیمیایی ،جنس یا کالا ولی نه به صورت تجاری ،اسباب واساس و بخش نامه یا اساسنامه که بیشتر در حالات جمع مورد استفاده هستش.
ebi
نوشتار
Tahoora
خبر یا مقاله
some tripe in newspaper or magazine
نادر جوادزادگان
در گرامر و مورفولوژی عربی article به "ادات" ترجمه و به articles یعنی" ادوات" جمع بسته شده است؛ لذا می توان معادل فارسی آن را "ابزار" قرار داد و به "ابزارها" جمع بست؛ که شامل "واژگان" - اعم از اسم و فعل و حرف - و "مورفم ها" هر دو می شود.
کسرا جلیلی
در حقوق و سیاست: �ماده� یا �بند�
جلال نجاریزدی
حرف تعریف
سارا حجازی
به معنایthings.stuff
یا هر شی که معمولا در مورد گروهی از یک ماده است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی article

کلمه : article
املای فارسی : آرتیکل
اشتباه تایپی : شقفهزمث
عکس article : در گوگل

آیا معنی article مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )