برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1647 100 1
شبکه مترجمین ایران

appreciate

/əˈpriːʃiˌet/ /əˈpriːʃieɪt/

معنی: قدردانی کردن، درک کردن، تقدیر کردن، احساس کردن، بربهای چیزی افزودن، قدر چیزی را دانستن
معانی دیگر: سپاسگزار بودن، ارزش قایل شدن، امتنان داشتن، ارزش چیزی را دانستن و از آن لذت بردن، (با نظر مساعد) ارزیابی کردن، (در مورد قیمت و ارزش) بالا رفتن یا بردن، ترقی کردن (در مقابل: depreciate)، قدردانی کردن از

بررسی کلمه appreciate

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: appreciates, appreciating, appreciated
(1) تعریف: to feel grateful for (something) or to (someone).
متضاد: despise
مشابه: thank, value, welcome

- We very much appreciate your help with this matter.
[ترجمه مونا گلپایگانی] ما از کمک شما در این مسئله بی نهایت متشکریم
|
[ترجمه مونا گلپایگانی ] ما از کمک شما در این مسئله بسیار متشکریم.
|
[ترجمه امیر مسعود] ما از کمک شمادر این مورد بسیار قدردانیم.|
[ترجمه ترگمان] ما خیلی از کمکتون با این موضوع ممنونیم
[ترجمه گوگل] ما از کمک شما با این موضوع بسیار قدردانی میکنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه appreciate در جمله های نمونه

1. i appreciate the reasons for your anxiety
بنده علل نگرانی شما را درک می‌کنم.

2. i appreciate your help
از کمک شما سپاسگزارم.

3. the value of these diamonds will appreciate
ارزش این الماس‌ها زیاد خواهد شد.

4. they lack the necessary imagination to appreciate modern art
آنان فاقد ذوق لازم برای درک هنر نو می‌باشند.

5. The film is only funny if you appreciate French humour .
[ترجمه نجمه حیدری نسب] این فیلم فقط زمانی خنده دار است که شما طنز فرانسوی را درک کنید
|
[ترجمه ترگمان]این فیلم فقط اگر طنز فرانسوی را تحسین کنید خنده‌دار است
[ترجمه گوگل]این فیلم فقط خنده دار است اگر شما طنز فرانسه را تحسین کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. You can't fully appreciate foreign literature in translation.
[ترجمه ترگمان]شما نمی‌توانید به طور کامل از ادبیات خارجی در ترجمه تشکر کنید
[ترجمه گوگل]شما نمی توانید ادبیات خارجی را در ترجمه به طور کامل درک کنید
...

مترادف appreciate

قدردانی کردن (فعل)
acknowledge , value , appreciate
درک کردن (فعل)
comprehend , hear , induct , appreciate , intuit , realize , apperceive , understand , perceive , apprehend , fathom , seize , discern , catch , follow , compass , savvy , cognize , interpret
تقدیر کردن (فعل)
appreciate , thank , foreordain
احساس کردن (فعل)
sense , appreciate , feel , sensate
بربهای چیزی افزودن (فعل)
appreciate
قدر چیزی را دانستن (فعل)
appreciate

معنی appreciate در دیکشنری تخصصی

[حقوق] تعیین کردن ارزش، تقویم کردن، ارزیابی کردن، درک کردن، افزایش یافتن (یا دادن) ارزش، قدردانی کردن

معنی کلمه appreciate به انگلیسی

appreciate
• esteem, regard highly; raise the value, become more valuable
• if you appreciate a situation or problem, you understand it and know what it involves.
• if you say that you appreciate what someone has done for you, you mean that you are grateful to them for it.
• if you appreciate something, you like it because you recognize its good qualities.
• if something appreciates in value over a period of time, its value increases.

appreciate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کامبیز اخوان
قدر ... را دانستن
Her family doesn't appreciate her
خانواده او قدرش را نمی دانند
فاضله
ارزیابی کردن
حمزه
متوجه شدن
عاطفه
توجه کردن
عاطفه موسوی
درک کردن ، فهمیدن
aida
be thankful for - understand and enjoy doing something
SuperSU
قدر دانی

ممنون بودن

گیج

سر در نیاوردن

نمی فهمم
Samira
تحسین کردن
عصمت
سپاسگذاری کردن
😊
مشاهده كردن
It’s enables you to appreciate that building
🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🐅🐆🐊🐪🦏🐘🦍🐃🐈🌗🌘🌑🌒🌓
با ارزش دانستن
آبی
احترام گذاشتن، پذیرفتن
Appreciating the variety of human experience and culture
• احترام به تفاوت فرهنگی و تجارب افراد
ریحانه
درک کردن_ قدردانی
zeynab
متشکر بودن
sadaf
قدردانی کردن
^_^
سپاس گذار بودن
Thank
محدثه فرومدی
شناختن، ادراک، تجلیل (کردن)، ارج نهادن
abolfaz mortazavi
ارزیابی کردن
عدالت مجاوری
1- appreciate sb : قدر کسی رو دونستن
2- appreciate sth : درک کردن ارزش یا اهمیت چیزی. مثل اهمیت درک تفاوت بین آدم ها - مثل ارزش سلامتی
Matin
سپاس گزاری کردن
صبایی
درک احساسات / شرایط خوب / جدی بودن یک موقعیت
قدردانی کردن
زمانی که به عنوان دو حالت بالا استفاده بشه مثل فعل agree نیازی به افعال to be نداره و به تنهایی همراه با فاعل به کاربرده میشه 👇
I appreciate your help
Zahra
احترام گذاشتن
tinabailari
قدردانی کردن 📨
admire , be thankful
مینا ق
استقبال کردن
Raheel
قدردانی کردن
تقدیرکردن
مهتاب
ارج نهادن
شایان
مورد توجه قرار گرفتن
مهسا
to be fully conscious of; be aware of; detect
محسن
رضایت داشتن
مورد احترام قرار دادن
Jack
I really appreciate it:من واقعا ممنونم
نسیم پیله ور
بهره مند شدن
Sunflower
To Understand
To realize
To know
To aknowledge

(علت، معنی چیزی یا کاری را)
فهمیدن، دانستن، متوجه شدن

(وقتی موضوعی، علتی، چیزی،.. قابل فهم و شناسایی برای دیگران است.)
متوجه چیزی بودن


I can appreciate your position, sir.
No one ever suspects you.
Star Trek TOS
من متوجه جایگاه ات هستم که چرا هیچ کس بهت شک نمیکنه.
narges
A:I'll help you clean up your room .
.B=Thanks !I realy appreciate it
سارا روزبهانی
یعنی قدردانی کردن اینجا نقشش فعل هستbe thankful و برای مثالش هم میتونیم بگیم..it is good to show people that you are لایک فراموش نشappreciate
مجید
درک کردن
SuperSU
جبران کردن
پارسا حیدری
قدردانی کردن
زهره حاجیان
پذیرش-پذیرفتن
مریم
قدردانی کردن appreciate (v)

قدردان appreciative (adj)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی appreciate

کلمه : appreciate
املای فارسی : اپرشیت
اشتباه تایپی : شححقثزهشفث
عکس appreciate : در گوگل

آیا معنی appreciate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )