برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1728 100 1
شبکه مترجمین ایران

almighty

/ɒlˈmaɪti/ /ɔːlˈmaɪti/

معنی: قادر مطلق، توانا برهمه چیز، قدیر
معانی دیگر: بانفوذ، پرقدرت، جبروت، قدرتمند، پرتوان، عظیم، شدید، فوق العاده زیاد، بی حد و حصر، بسیار، (از صفات خداوند) قادر مطلق، متعال، قادر، خدا باthe

بررسی کلمه almighty

صفت ( adjective )
(1) تعریف: having absolute power; all-powerful, as a deity.
مترادف: divine, omnipotent, supreme
متضاد: powerless
مشابه: commanding, dominant, infinite, masterful, omniscient, powerful, puissant

- They have faith in an almighty god.
[ترجمه ترگمان] آن‌ها به خدای متعال ایمان دارند
[ترجمه گوگل] آنها به خداوند متعال اعتقاد دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The animals fear the almighty lion.
[ترجمه مهتا] حیوانات از شیر قدرتمند می ترسند.
|
[ترجمه ترگمان] حیوانات از شیر almighty می‌ترسند
[ترجمه گوگل] حیوانات ترس از شیرهای متعال است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: (informal) extremely bad.
مترادف: awful, bad, dreadful, horrendous, terrible
مشابه: enormous, great

- We're in an almighty mess now.
...

واژه almighty در جمله های نمونه

1. an almighty nuisance
دردسر زیاد

2. two almighty armies clashed at chaldoran
در چالدران دو قشون نیرومند با هم مصاف دادند.

3. the almighty dollar
(عامیانه) پول (به عنوان حلال مشکلات)

4. I swear by Almighty God that the evidence I shall give . . .
[ترجمه ترگمان]به خدای بزرگ قسم می‌خورم که … مدارکی که بهشون میدم
[ترجمه گوگل]خداوند متعال به سوگندی می اندیشم که شواهدی که باید بدهم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Adam sought guidance from the Almighty.
[ترجمه ترگمان]ادم به دنبال راهنمایی از جانب خدای متعال بود
[ترجمه گوگل]آدم از خداوند هدایت می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. We must pray to the Almighty for forgiveness.
[ترجمه ترگمان]ما باید برای بخشش خداوند دعا کنیم
[ترجمه گوگل]ما باید برای بخشش دعا کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Almighty ...

مترادف almighty

قادر مطلق (صفت)
almighty , omnipotent
توانا برهمه چیز (صفت)
almighty
قدیر (صفت)
almighty

معنی عبارات مرتبط با almighty به فارسی

معنی کلمه almighty به انگلیسی

almighty
• god, all powerful one
• all powerful; great
• the almighty is another name for god. proper noun here but also used as an attributive adjective. e.g. ...almighty god.
• an almighty row, problem, or mistake is a very great or serious one; an informal use.
almighty god
• all powerful creator of the universe
god almighty
• god, lord, our father

almighty را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی دهقان
ازاسمای علم وویژه ومنحصرخداونداست.
بکاربردن این واژه پس ارزGod ازموسوم ترین کلماتی است که امریکاییهابکارمیبرند.
ومعنای ان متعال، عظیم، باری تعالی،و.......
چیزهایی دراین معنا.
سید
بخشنده
نشاط پاک نژاد
بانفوذ دارای قدرت عالیه
The owners of the talk, the boy and the girl, are acting for the good of the marriage
صاحبان صحبت، دختر و پسر براي امر خیرازدواج اقدام میکنند
آرش اکبری
متعال
الهام حمیدی
پر قدرت
Farhood
Crist Almighty
خدای قادر مطلق

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی almighty

کلمه : almighty
املای فارسی : المیقتی
اشتباه تایپی : شمئهلافغ
عکس almighty : در گوگل

آیا معنی almighty مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )