برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1468 100 1

after all


با این وجود، بعد از همه ی این حرف ها، هر چه باشد

بررسی کلمه after all

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: used to remind the listener of an important fact or to ask the listener to consider this fact.
مشابه: altogether

- Why don't you let her join? After all, it was her idea to begin with.
[ترجمه سالار] چرا نمیگذارید ملحق شود؟ به هر حال با ایده(نظر/پیشنهاد) او شروع کردیم.
|
[ترجمه زهرا] چرا اجازه نمیدهید ملحق شود؟ هر چه باشد،ابتدا ایده ی خود او بود.
|
[ترجمه ترگمان] چرا نمی‌گذاری او هم به او ملحق شود؟ به هر حال، این فکر او بود که با آن شروع کند
[ترجمه گوگل] چرا شما اجازه نمی دهید او بپیوندد؟ پس از همه، این ایده او بود که شروع شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The bride's cousin is a professional singer, after all, so it's no surprise that they asked him to sing at the wedding.
[ترجمه tiam] هرچه باشه پسر خاله عروس یک خواننده ی حرفه ای ...

واژه after all در جمله های نمونه

1. The world is but a little place, after all.
[ترجمه ترگمان]بعد از این همه دنیا، دنیا جای کوچکی است
[ترجمه گوگل]دنیای بعدا همه جا کمی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. After all a hero is human.
[ترجمه ترگمان]بعد از این همه یک قهرمان، انسان است
[ترجمه گوگل]پس از همه یک قهرمان انسان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. After all this time, it's still you.
[ترجمه ترگمان]بعد از این همه مدت، هنوز تو هستی
[ترجمه گوگل]بعد از این همه مدت، هنوز خودتی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. After all these years I still feel like a schoolboy when I hold your hand.
[ترجمه ترگمان]بعد از این همه سال، هنوز احساس یک دانش‌آموز دبستانی را دارم که دستت را گرفته‌ام
[ترجمه گوگل]پس از تمام این سالها، وقتی دستم را نگه میدارم، همچنان یک دانشآموز احساس میکنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه after all به انگلیسی

after all
• finally, after everything else

after all را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مریم کریمی
به هر حال
shadow cemanda
بالاخره
فرهاد سليمان‌نژاد
روي هم رفته، عاقبت، بالاخره
محمد خ1
used to add information that shows that what you have just said is true
حامد
در نهایت
Reza
در حقیقت
رضا خسروی
درحقیقت
هادی
used when sth is different from what you expected.
jalal
سرانجام
sana.x
عاقبت،سرانجام
a.r
after everything else has been
considered
anyway
nevertheless
in consideration of; considering
ultimately
used when you are explaining sth or giving a reason
in spite of a previous action or situation
used to show that sth is the opposite of what you first intend to do or expect to happen
کوروش الماسی
با همه این اوصاف
مریم
همه به کنار- از همه اینها بگذریم - فراتر از همه
میلاد علی پور
هرچه باشد،
علی افراسیابی
روی هم رفته ، در کل ، از اینها گذشته
Ali.Khosrowkiani
در هر صورت.
مرجان میری لواسانی
گذشته از این ها
بعد از همه ی این ها
درنهایت
به هر حال
هر چه باشد
عامیانه :
بالاخره هر چی باشه
ناسلامتی
آخه
ها : It is our anniversary after all ... سالگردمونه ها
این ها همه به کنار

سلطانی
با این همه
میثم علیزاده
1. با همه این تفاسیر، با این وجود( گفتن چیزی بر خلاف میل یا انتظار خود) مثلا:
I know your problem, i can't help you after all.
2. هر چی باشه، از حق نگذریم، نا سلامتی
مثلا:Why you didn't help him, he's your brother after all
گلی افجه
فراموش نشود که ,,,
با این وجود
بهر جهت
ج قاسمی
بر خلاف انتظار
Am.soleimani
هر چی باشه
sportwoman
عاقبت
سرانجام
sportwoman
finally
Mozh_banoo
هر چی نباشه
M 55
بالاخره
مسعود معصومیان
despite everything
مرتضی بزرگیان
از این گذشته
zahra .fanae
با این همه
Mahsa
روی هم رفته
به تو چه
We use this expression to add information that shows that what you have just said is true
M
گذشته از همه اینها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی after all
کلمه : after all
املای فارسی : افتر الله
اشتباه تایپی : شبفثق شمم
عکس after all : در گوگل

آیا معنی after all مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران