برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1393 100 1

aeroplane

/ˈeərəpleɪn/ /ˈeərəpleɪn/

معنی: هواپیما، طیاره
معانی دیگر: (انگلیس و استرالیا و زلاندنو) هواپیما (رجوع شود به:airplane)، airplane : هواپیما

واژه aeroplane در جمله های نمونه

1. The guerrillas shot down one aeroplane and captured the pilot.
[ترجمه 🐾 مهدی صباغ] چریکها (پارتیزان ها) به یک هواپیما شلیک کردند و خلبان آن را دستگیر کردند.
|
[ترجمه ترگمان]گوریل‌ها در یک هواپیما شلیک کردند و خلبان را دستگیر کردند
[ترجمه گوگل]چریکها یک هواپیمای شلیک کردند و خلبان را اسیر کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I've never flown in an aeroplane.
[ترجمه ترگمان]من هیچ وقت با هواپیما پرواز نکرده‌ام
[ترجمه گوگل]من هرگز در هواپیما پرواز نکرده ام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The aeroplane had to make a forced landing because one of the engines cut out.
[ترجمه ترگمان]هواپیما مجبور شد به زور فرود بیاید چون یکی از موتورها خاموش شد
[ترجمه گوگل]این هواپیما مجبور به فرود اجباری شد زیرا یکی از موتورها قطع شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف aeroplane

هواپیما (اسم)
aircraft , plane , airplane , ship , flying machine , aeroplane
طیاره (اسم)
aircraft , airplane , aeroplane

معنی عبارات مرتبط با aeroplane به فارسی

هواپیمای دریایی که پروازگاه وفرودگاه ان روی اب است
اختراع هواپیما

معنی aeroplane در دیکشنری تخصصی

aeroplane
[عمران و معماری] هواپیما

معنی کلمه aeroplane به انگلیسی

aeroplane
• airplane, jet plane
• an aeroplane is a vehicle with wings and engines that can fly through the air.
aeroplane carrier
• aircraft carrier
aeroplane performance
• aeroplane's ability to perform
aeroplane skeleton
• inner supporting framework of an aeroplane
amphibious aeroplane
• airplane capable of landing on water or land

aeroplane را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی aeroplane
کلمه : aeroplane
املای فارسی : ارپلن
اشتباه تایپی : شثقخحمشدث
عکس aeroplane : در گوگل

آیا معنی aeroplane مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )