برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1436 100 1

adult

/əˈdəlt/ /ˈædʌlt/

معنی: بزرگسال، بالغ، بزرگ، کبیر، به حد رشد رسیده، با وقار
معانی دیگر: وابسته به بزرگسالان، به سن قانونی رسیده، گیاه یا حیوانی که به کمال رسیده است، گیاه یا حیوان بزرگسال (بالغ)

بررسی کلمه adult

صفت ( adjective )
(1) تعریف: having grown to maturity.
مترادف: grown, mature, ripe
متضاد: immature, juvenile, young
مشابه: big, developed, grown-up

- The dog we adopted is an adult male.
[ترجمه mobi] سگی که ما پذیرفتیم، یک سگِ نرِ بالغ است.
|
[ترجمه محمد] سگی که ما پذیرفتیم،یک سگ بالغ بود
|
[ترجمه مهدیه] سگی که ما پذیرفتیم یک سگ نر بالغ بود
|
[ترجمه ترگمان] سگی که ما به کار بردیم یک مرد بالغ است
[ترجمه گوگل] سگ که ما پذیرفته ایم، یک مرد بالغ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- This locker room is for adult females; girls have a sepa ...

واژه adult در جمله های نمونه

1. adult education
آموزش بزرگسالان

2. parents who kept their adult children under their sway
والدینی که فرزندان بالغ خود را تحت سلطه‌ی خود نگه می‌دارند

3. he spent his life in kashan as a child and in tehran as an adult
خردسالی خود را در کاشان و بزرگسالی خود را در تهران گذراند.

4. An adult under British law is someone over 18 years old.
[ترجمه ...] طبق قانون بریتانیا فرد بالغ کسی است که بیشتر از 18 سال سن دارد.
|
[ترجمه شهداد لا] بر اساس قانون بريتانياشخص بالغ طبق قانون بيشتر از 18سال بايد داشته باشد
|
[ترجمه ترگمان]یک فرد بالغ تحت قانون بریتانیا فردی بالغ بر ۱۸ سال است
[ترجمه گوگل]یک فرد بالغ تحت قانون بریتانیا کسی است که بیش از 18 سال دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Anyone over eighteen years of age counts as adult.
...

مترادف adult

بزرگسال (اسم)
adult
بالغ (صفت)
full , adolescent , adult , mature , ripe , major , full-fledged , marriageable
بزرگ (صفت)
mighty , senior , large , gross , great , numerous , extra , head , adult , major , big , dignified , grand , voluminous , extensive , massive , enormous , grave , majestic , bulky , eminent , lofty , egregious , immane , jumbo , king-size , sizable , sizeable , walloping
کبیر (صفت)
great , adult , major
به حد رشد رسیده (صفت)
adult
با وقار (صفت)
adult , dignified , courtly , stately , ladylike , grand , superb , substantial

معنی عبارات مرتبط با adult به فارسی

معنی adult در دیکشنری تخصصی

adult
[بهداشت] بالغ - بزرگسال
[زمین شناسی] خاک کامل،خاک های تحول یافته
[نفت] مرحله بلوغ(در چاه)

معنی کلمه adult به انگلیسی

adult
• grown-up; mature person, mature animal
• mature, full grown
• an adult is a mature, fully developed person or animal. count noun here but can also be used as an attributive adjective. e.g. ...adult insects.
• something that is adult is suitable or intended for adult people.
adult education
• adult education is education for people who are no longer at school or college, but who wish to study or learn a new skill, usually in their spare time.
adult population
• older people in a population
adult shop
• commercial establishment in which erotica is sold
become adult
• turn into an adult, become grown-up; become a mature person
like an adult
• in a mature manner

adult را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

maryam
not a child
D
Not a child
Mahsa
بزرگسال
Not a child
mahta
جوان
*
بزرگسال
Not a child
H
به سن بلوغ رسیده
Darya hadian
a person or an animal that has gown to the full size ,not a child.
آقای x ( معلم زبان)
not a child
Reyhaneh
Not a child
Milad😋
grown- up person
ala
not a child
MAHSA
بزرگسال

Not a child
😄😄😄
not a child
kimiaaa
a full - grown person or animal
not a child
بالغ
Reza
بزرگسالان
Matin
بزرگ سال
Lee shin hye
بزرگسال
not a child
کانون زبان ایران .... ترم Reach 1
Lee shin hye
جمله : This movie is suitable for both adult and children
Nima
a full grown person or animal
nima
a full-grown person or animal: some children find it difficult to talk adult
Mg
بزرگسال
باران محمدی
بزرگسالان
دلارام
بزرگسال

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی adult
کلمه : adult
املای فارسی : ادلت
اشتباه تایپی : شیعمف
عکس adult : در گوگل

آیا معنی adult مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )