برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1646 100 1
شبکه مترجمین ایران

addend


معنی: عدد مضاعف، عددافزوده شده
معانی دیگر: (ریاضی) عدد مضاعف، افزوده

بررسی کلمه addend

اسم ( noun )
• : تعریف: a number or amount added to another or others to form a sum.

واژه addend در جمله های نمونه

1. Students of Business English Program are required to addend the test for the elementary and intermediate Certificates.
[ترجمه ترگمان]لازم است که دانش آموزان برنامه انگلیسی کسب‌وکار، آزمون گواهی ابتدایی و میانی را تایید کنند
[ترجمه گوگل]دانشجویان برنامه کسب و کار انگلیسی مورد نیاز برای اضافه کردن آزمون برای گواهینامه های ابتدایی و متوسط ​​است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Students of Business English Program are required to addend this test.
[ترجمه ترگمان]لازم است که دانش آموزان برنامه کلاس انگلیسی در این آزمون شرکت کنند
[ترجمه گوگل]دانشجویان برنامه انگلیسی کسب و کار مجاز به اضافه کردن این آزمون هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Addend and the summand input, and digital and carry the output device is a half adder.
[ترجمه ترگمان]addend و ورودی summand، و دیجیتالی کردن دستگاه خروجی یک جمع‌کننده نیم جمع‌کننده است
[ترجمه گوگل]افزونه و ورودی عادی، و دیجیتال و حمل دستگاه خروجی نصف کننده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Method: Takes 1 soup spoon milk, the addend drop olive oil and the few bread flour mixes evenly, spreads ...

مترادف addend

عدد مضاعف (اسم)
addend
عددافزوده شده (اسم)
addend

معنی addend در دیکشنری تخصصی

addend
[برق و الکترونیک] جمعوند؛مضاف عدد یا کمیتی که به عدد یا کمیت دیگر (مضاف الیه) افزوده شود و نتیجه یا حاصل جمع را به وجود آورد.
[ریاضیات] عدد افزوده، افزودنی، مضاف، جمعوند
[آمار] جمع وند

معنی کلمه addend به انگلیسی

addend
• number which has been added to another (mathematics)

addend را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی addend

کلمه : addend
املای فارسی : اددند
اشتباه تایپی : شییثدی
عکس addend : در گوگل

آیا معنی addend مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )