برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1527 100 1
شبکه مترجمین ایران

accountability

/əˈkaʊntəˌbɪləti/ /əˌkaʊntəˈbɪləti/

معنی: جوابگویی، مسئولیت

بررسی کلمه accountability

اسم ( noun )
• : تعریف: the state or quality of being accountable.

- There is no one to complain to about the problem because there is no accountability in that department.
[ترجمه یاسین] کسی نیست که به این مشکل رسیدگی کند چون در آن بخش هیچ جوابگویی وجود ندارد
|
[ترجمه ترگمان] کسی نیست که به این مشکل شکایت کند چون در آن بخش هیچ جوابگویی وجود ندارد
[ترجمه گوگل] هیچکدام به شکایت در مورد این مشکل وجود ندارد، زیرا در آن اداره پاسخگو نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه accountability در جمله های نمونه

1. This process of centralization further weakens accountability.
[ترجمه ترگمان]این فرآیند تمرکز بیشتر باعث تضعیف مسئولیت‌پذیری می‌شود
[ترجمه گوگل]این روند تمرکز بیشتر پاسخگویی را تضعیف می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. There is a need for increased professional accountability.
[ترجمه ترگمان]نیاز به افزایش پاسخگویی حرفه‌ای وجود دارد
[ترجمه گوگل]نیاز به افزایش پاسخگویی حرفه ای وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Ministerial accountability to Parliament is often cited as a stumbling block, but it is not insurmountable.
[ترجمه ترگمان]پاسخگویی وزرا به پارلمان اغلب به عنوان یک بلوک لغزان مطرح می‌شود، اما این مساله برطرف نشدنی نیست
[ترجمه گوگل]مسئولیت پذیری وزرای به پارلمان اغلب به عنوان یک بلوک مانعی مطرح می شود، اما غیرقابل تحمل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We believe that the principle of accountability in local democracy has gone out of the window under this Government.
[ترجمه ترگمان]ما معتقدیم که اصل پاسخ ...

مترادف accountability

جوابگویی (اسم)
accountability , response , amenability , responsibility
مسئولیت (اسم)
post , accountability , responsibility , liability , charge , burden , office , load , trust

معنی accountability در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] حسابدهی یا پاسخگوئی -
[ریاضیات] حسابرسی، حسابدهی، پاسخگویی، ذیحسابی، مسئولیت، جوابگویی

معنی کلمه accountability به انگلیسی

accountability
• quality of being accountable, responsibility
operation accountability
• military operation

accountability را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

صدیقه
پاسخ دهی
زهره
حسابدهی
aslan
مسئولیت خواهی
مرتضی بزرگیان
مسئولیت‌پذیری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی accountability

کلمه : accountability
املای فارسی : اککونتبیلیتی
اشتباه تایپی : شززخعدفشذهمهفغ
عکس accountability : در گوگل

آیا معنی accountability مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )