برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

according to

/əˈkɔːrdɪŋtuː/ /əˈkɔːdɪŋtuː/

معنی: بر طبق، مطابق، طبق، بر حسب، بقول، بعقیدهء
معانی دیگر: 1- طبق، بنابر، 2- به نسبت، به ترتیب

بررسی کلمه according to

حرف اضافه ( preposition )
(1) تعریف: in accord with or consistent with

- You should play the game according to the rules.
[ترجمه ترگمان] شما باید مطابق با قوانین بازی را بازی کنید
[ترجمه گوگل] شما باید با توجه به قوانین بازی کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: as said or indicated by.

- According to my watch, we're fifteen minutes late.
[ترجمه 🦥Moonlight] این جوری که ساعت من نشون میده ،پونزده دقیقه دیر کردیم
|
[ترجمه ترگمان] با توجه به ساعتم پانزده دقیقه دیر کردیم
[ترجمه گوگل] طبق ساعت من، پانزده دقیقه دیر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She's the best player on the team, according to the coach.
[ترجمه ترگمان] به گفته مربی، او بهترین بازیکن تی ...

واژه according to در جمله های نمونه

1. Answer a fool according to his folly.
[ترجمه محبوبه] به یک احمق مطابق با حماقتش جواب بده
|
[ترجمه ترگمان]به حماقت خود جواب بدهید
[ترجمه گوگل]با توجه به حماقت خود، به احمق جواب دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The human species, according to the best theory I can form of it, is composed of two distinct races, the man who borrows, and the man who lends.
[ترجمه ترگمان]نوع بشر، با توجه به بهترین تیوری که من می‌توانم از آن شکل دهم، از دو نژاد متمایز ساخته شده‌است، مردی که قرض می‌گیرد، و کسی که وام می‌دهد
[ترجمه گوگل]گونه انسانی، با توجه به بهترین نظریه من می توانم از آن شکل بگیرم، متشکل از دو نژاد مجزا، مردی که قرض می گیرد، و مردی که قرض می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Cut the coat according to the cloth.
[ترجمه ترگمان]نیم‌تنه را با توجه به سفره ببرید
[ترجمه گوگل]کت را با توجه به پارچه برش بریزید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را ...

مترادف according to

بر طبق (قید)
according to
مطابق (حرف اضافه)
according to , pursuant to
طبق (حرف اضافه)
according to
بر حسب (حرف اضافه)
in , at , to , according to
بقول (حرف اضافه)
according to
بعقیدهء (حرف اضافه)
according to

معنی عبارات مرتبط با according to به فارسی

چنانکه او شرح میداد یامیدهد، طبق شرح او
طبق مقررات، طبق اسلوب درست
طبق فهم و شعور شخص
طبق نقشه، طبق برنامه، به طور حساب شده

معنی according to در دیکشنری تخصصی

according to
[ریاضیات] برحسب، بر طبق، طبق، با توجه به، به موجب، به قول، مطابق، به عقیده ی

معنی کلمه according to به انگلیسی

according to
• under, in accord with
• if something is true according to a particular person or book, that person or book claims that it is true.
• if something is done according to a particular principle or plan, this principle or plan is used as the basis for the way it is done.
according to civil service regulations
• in agreement with civil service rules
according to cocker
• quite correct, entirely correct
according to his capability
• in proportion to his potential, in correspondence with his ability
according to his means
• in proportion to his financial resources, in correspondence with his income
according to his needs
• suitable to his requirements
according to his story
• accordin to what he says, by what he says
according to his version
• as stated in his account, according to his rendering
according to hoyle
• according to the rules; by the regulation book
according to jewish law
• in agreement with the laws of the jewish religion
according to protocol
• in line with accepted procedures
according to rumors
• on the basis of what is rumored
according to the law
• in agreement with the law
according to the letter of the law
• with all the severity that the law allows
according to this
• as stated by this
according to traditi ...

according to را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سارا۸۳
بنا به گفته،به روایت
Mahsa
بر اساس
Soroush
بنا به این اساس
میلاد علی پور
به گزارشِ
کاربر آبادیس
به گفته ی ...
بنا به گفته ی ....
بنا بر اساس .....
بر اساس ....
سحر
نظر به
محدثه فرومدی
به نقل از، از دید، از دیدگاه، به زعم، به باور، به تصور، به گمان، از نظر
Mobina
با توجه به
نرگس برکی
به گفته.....
مطابق...
Abozar
According to (x) means or (x) opinion :if what(x) says is true
نسترن
بر طبق...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی according to

کلمه : according to
املای فارسی : اککردینگ تو
اشتباه تایپی : شززخقیهدل فخ
عکس according to : در گوگل

آیا معنی according to مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )