برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1693 100 1
شبکه مترجمین ایران

absolute shaft angle optical encoder

معنی absolute shaft angle optical encoder در دیکشنری تخصصی

absolute shaft angle optical encoder
[برق و الکترونیک] رمز گذاری نوری زاویه - محور مطلق رمز گذار الکتروماکنیکی که هر کلمه رقمی خروجی آن فقط یک زاویه محود را تعریف میکند و شامل یک دیود نورگیل ال ای دی و آرایه ای از آشکار سازهای نوری است که توسط صفحه رمز گذار مطلق واقع در روی محور از هم جدا شدهاند . با چرخش محور حلقه های متعدد شفاف ونیره روی صفحه ، مسیرهای نور به طرف آرایه حساس به نور را قطع میکنند ویک کلمه رقمی خاص را میسازند کلمه رمز خروجی در خط شعاعی خوانده میشود و آخرین موقعیت زاویه ای محور رمز گذار را در صورت توقف بر اثر قطع تغذیه حفظ خواهد کرد .

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی absolute shaft angle optical encoder مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )