برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1404 100 1

abide by

/əˈbaɪd baɪ/ /əˈbaɪd baɪ/

1- به وعده وفا کردن، به قول خود عمل کردن 2- پیروی کردن از، گردن نهادن به، اطاعت کردن

بررسی کلمه abide by

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to comply with; agree to.
مترادف: adhere to, carry out, comply with, fulfill, obey, observe
مشابه: adhere, keep, mind, submit

- Both sides pledged to abide by the rules of the competition.
[ترجمه ترگمان] هر دو طرف متعهد شدند که از قوانین رقابت پیروی کنند
[ترجمه گوگل] هر دو طرف قول دادند که قوانین رقابت را رعایت کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He's a hypocrite, as he is incapable of abiding by his own principles.
[ترجمه محمد رومزی] او یک ریاکار است، چون نمی تواند از اصول خودش پیروی کند.
|
[ترجمه ترگمان] او ریاکاری است، چون از اصول اخلاقی خودش عاجز است
[ترجمه گوگل] او یک ریاکار است، زیرا او ناتوان است از اصول خود پیروی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه abide by در جمله های نمونه

1. They have got to abide by the rules.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها باید به قوانین پایبند باشند
[ترجمه گوگل]آنها باید قوانین را بپذیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Please feel assured that we will abide by our promise.
[ترجمه ترگمان]لطفا مطمئن شوید که به قول خود پایبند خواهیم ماند
[ترجمه گوگل]لطفا اطمینان حاصل کنید که ما وعده های ما را برآورده می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You must abide by what you have said.
[ترجمه ترگمان]شما باید از آنچه گفتید عمل کنید
[ترجمه گوگل]شما باید آنچه را که گفته اید بپذیرید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We are not free agents; we abide by the decisions of our president.
[ترجمه ترگمان]ما عوامل آزاد نیستیم؛ ما از تصمیمات رئیس‌جمهور خود پیروی می‌کنیم
[ترجمه گوگل]ما عوامل آزاد نیستیم؛ ما از تصمیمات رئیس جمهور ما حمایت می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی عبارات مرتبط با abide by به فارسی

سرقول خودایستادن، برقول خوداستواربودن، سرقول خودایستادگی کردن

معنی کلمه abide by به انگلیسی

abide by
• obey, comply with -
abide by the circumstances
• abide in all circumstances

abide by را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محدثه فرومدی
تمکین کردن
سعید ترابی
تابع بودن
علی فرهادی
مطیع بودن،تبعیت کردن،اطاعت کردن
If you want to stay in this school you must abide by the rules.
اگر شما بخواهید در این مدرسه بمانیدباید از قوانین تبعیت کنید.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی abide by
کلمه : abide by
املای فارسی : ابید با‌
اشتباه تایپی : شذهیث ذغ
عکس abide by : در گوگل

آیا معنی abide by مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )