برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1720 100 1
شبکه مترجمین ایران

Affidavit

/ˌæfəˈdeɪvət/ /ˌæfɪˈdeɪvɪt/

معنی: شهادت نامه، استشهاد، گواهی نامه، سوگندنامه
معانی دیگر: (حقوق) سوگندنامه، اقرارنامه، affidavy : سوگندنامه

بررسی کلمه Affidavit

اسم ( noun )
• : تعریف: a written statement that is sworn in the presence of an authorized official to be true, used as legal evidence.
مشابه: allegation, deposition, testimonial

- The lawyer presented two affidavits to the judge as evidence of the defendant's innocence.
[ترجمه ترگمان] وکیل به عنوان مدرک بی‌گناهی متهم را به قاضی ارائه کرد
[ترجمه گوگل] وکیل به عنوان مدرک بی گناهی متهم به دو مورد به قاضی ارائه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Affidavit در جمله های نمونه

1. I gave an affidavit to the judge about the accident I witnessed.
[ترجمه ترگمان]به قاضی درباره حادثه‌ای که من شاهد آن بودم، اعتراف کردم
[ترجمه گوگل]من به قاضی در مورد حادثه ای که شاهدش هستم دادم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A former employee of the defendants swore an affidavit relating to his claim against the defendants for wrongful dismissal.
[ترجمه ترگمان]یکی از کارمندان سابق متهمان، در رابطه با ادعای خود علیه متهمان اخراج غیرقانونی، سوگند یاد کرد
[ترجمه گوگل]یک کارمند سابق متهمین متهم به ادعای وی مبنی بر اخراج غیرقانونی متهم کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. According to his affidavit, Angela admitted to him that she had started using cocaine in April 199
[ترجمه ترگمان]طبق گزارش او، آنجلا اعتراف کرد که در ماه آوریل ۱۹۹ مورد استفاده از کوکائین را آغاز کرده‌است
[ترجمه گوگل]با توجه به استشهاد خود، آنجلا بستری او را که او با استفاده از کوکائین در آوریل 199 آغاز شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. An exparte application is made, supported by an affidavit.
...

مترادف Affidavit

شهادت نامه (اسم)
acknowledgment , affidavit , certificate
استشهاد (اسم)
affidavit
گواهی نامه (اسم)
affidavit , certificate , testimonial , credential , diploma
سوگندنامه (اسم)
affidavit , oath

معنی Affidavit در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] قسم نامه
[حقوق] سوگند نامه، شهادت نامه

معنی کلمه Affidavit به انگلیسی

affidavit
• written statement made under oath, sworn statement
• an affidavit is a written statement which you swear is true and which may be used as evidence in a court of law.
enter an affidavit
• (law) make a declaration; file an affidavit
false affidavit
• written statement that is not true
foreign affidavit
• affidavit made in a foreign country, legal statement made overseas (law)
make an affidavit
• make a written statement under oath, make a sworn statement

Affidavit را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
اظهارنامه
سعید ترابی
شهادت نامه، سوگندنامه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی affidavit

کلمه : affidavit
املای فارسی : افیداویت
اشتباه تایپی : شببهیشرهف
عکس affidavit : در گوگل

آیا معنی Affidavit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )