برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1649 100 1
شبکه مترجمین ایران

Ad Lib


معنی: بدون مقدمه صحبت کردن، بمیل خود
معانی دیگر: (عامیانه) بدون نوشته صحبت کردن، فی البداهه گفتن، بی مقدمه، آزادانه، کلام فی البداهه، بداهه (ad lib هم می نویسند)

بررسی کلمه Ad Lib

قید ( adverb )
• : تعریف: without preparation; in a spontaneous or improvised manner; ad libitum.
مترادف: extemporaneously, impromptu, off the cuff
متضاد: prepared, rehearsed
مشابه: freely, offhand
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: ad-libs, ad-libbing, ad-libbed
• : تعریف: to make up or do without preparation; improvise (something spoken, sung, or played).
مترادف: extemporize, improvise

- He'd forgotten his lines and was forced to ad-lib them.
[ترجمه ترگمان] او خطوط خود را فراموش کرده بود و مجبور شده بود که آن‌ها را بر آن‌ها تحمیل کند
[ترجمه گوگل] او خطوط خود را فراموش کرده و مجبور شد آنها را تبلیغ کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Much of her comedy routine is ad-libbed.
[ترجمه ترگمان] بخش عمده‌ای از برنامه کمدی او ad است
[ترجمه گوگل] بزرگترین روال کمدی او آگهی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
• : تعریف: to make up or do something, usu. spoken, sung, or played, without preparation; extemporize.
مترادف: extemporize, improvise, wing it
مشابه: play i ...

واژه Ad Lib در جمله های نمونه

1. say what's in the play and don't ad-lib
فقط آنچه در نمایشنامه آمده بگو و از خودت چیزی اضافه نکن.

2. Ad lib is an abbreviation of the Latin phrase "ad libitum".
[ترجمه ترگمان]lib، مخفف عبارت لاتین \"libitum\" است
[ترجمه گوگل]Ad lib مخفف کلمه لاتین ad libitum است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I never use a script; I just ad lib the whole programme.
[ترجمه ترگمان]من هیچ وقت از یک فیلمنامه استفاده نمی‌کنم؛ من فقط کل برنامه را تبلیغ می‌کنم
[ترجمه گوگل]من هرگز از یک اسکریپت استفاده نمی کنم من فقط کل برنامه را تبلیغ میکنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She delivered her lines ad lib.
[ترجمه ترگمان]She her ad را تحویل داد
[ترجمه گوگل]او خطوط خود را ad lib تحویل داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I spoke from the pulpit ad lib.
[ترجمه ترگمان]من از روی منبر از طرف منبر استفاده کردم
[ترجمه گوگل]من از سخنرانی سخنرانی سخن گفته ام ...

مترادف Ad Lib

بدون مقدمه صحبت کردن (فعل)
ad lib
بمیل خود (قید)
ad lib

معنی عبارات مرتبط با Ad Lib به فارسی

بنا به میل نوازنده، دلبخواه

معنی Ad Lib در دیکشنری تخصصی

Ad Lib
[سینما] بدیهه سازی [در گفتگوها یا نمایش ]

معنی کلمه Ad Lib به انگلیسی

ad lib
• spontaneously, on the spur of the moment, without advance preparation
• if you ad-lib in a play or a speech, you say something which has not been prepared beforehand.

Ad Lib را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیرسلیم اسدی
بدون آمادگی قبلی سخنرانی کردن
Shirinbahari
فی البداهه
Charles had to ad lib because he'd forgotten his script

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی ad lib

کلمه : Ad Lib
املای فارسی : ادم لیب
اشتباه تایپی : شی مهذ
عکس Ad Lib : در گوگل

آیا معنی Ad Lib مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )