برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1645 100 1
شبکه مترجمین ایران

Abbreviation

/əˌbriviˈeɪʃn̩/ /əˌbriːviˈeɪʃn̩/

معنی: مخفف، اختصار، کوته سازی، تلخیص
معانی دیگر: کوتاه سازی، کوته نوشت، مخفف سازی، خلاصه، متن مختصر شده، ملخص

بررسی کلمه Abbreviation

اسم ( noun )
(1) تعریف: a shortened form of a word or phrase used in writing.
مترادف: shortening
مشابه: abridgment, compression, condensation, contraction, reduction

- "St." is an abbreviation for the word "street."
[ترجمه حسن] St. مخفف کلمه street (خیابان)است.
|
[ترجمه ترگمان] \"سنت\" مخفف کلمه \"خیابان\" است
[ترجمه گوگل] 'سنت' مخفف کلمه 'خیابان' است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- "Tues." is an abbreviation for the word "Tuesday."
[ترجمه حسن] Tues، مخفف کلمه Tuesday ( سه شنبه) است.|
[ترجمه ترگمان] \"Tues\"، مخفف کلمه \"سه‌شنبه\" است
[ترجمه گوگل] 'دوشنبه' مخفف کلمه 'سه شنبه' است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه Abbreviation در جمله های نمونه

1. the abbreviation of christmas into xmas
مخفف سازی "christmas" به صورت "xmas"

2. this is an abbreviation of the original story
این خلاصه‌ای از داستان اصلی است.

3. A. D. is the abbreviation for " advertisement " .
[ترجمه ترگمان]آ د مخفف \"تبلیغ\" است
[ترجمه گوگل]A D مخفف 'تبلیغات' است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The abbreviation PC stands for "personal computer".
[ترجمه ترگمان]کامپیوتر abbreviation مخفف \"رایانه شخصی\" است
[ترجمه گوگل]PC مخفف 'کامپیوتر شخصی' است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Each Reader's Digest condensed book is an abbreviation of an originally longer work.
[ترجمه ترگمان]هر یک از کتاب condensed s چکیده کار طولانی تری است
[ترجمه گوگل]هر کتاب خلاصه کتاب خواننده، اختصار از یک کار دیگر در اصل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. 'Sept' is an abbreviatio ...

مترادف Abbreviation

مخفف (اسم)
abbreviation
اختصار (اسم)
reduction , abbreviation , brevity , clipping , compendium , contraction , compression , abridgment , compend , briefness
کوته سازی (اسم)
abbreviation
تلخیص (اسم)
abbreviation , summarization , precis

معنی Abbreviation در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] کوتاه شده کمبود مراحل پایانی وابسته به رشد شناسی، در طول مسیر تکامل .
[نساجی] مخفف_کوچک شده
[ریاضیات] مخفف، اختصار، مختصر، تلخیص

معنی کلمه Abbreviation به انگلیسی

abbreviation
• act of shortening by removing or omitting a part; shortened form of a word or words
• an abbreviation is a short form of a word or phrase, made by leaving out some of the letters or by using only the first letters of each word. for example, `dr' is an abbreviation for `doctor'.

Abbreviation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ف
اختصاری
مهدی گنجی
علامت اختصاری
مهدی گنجی
اختصار
Sam
اختصاری .حروف اول نام
Sam
حروف اول نام کسی یا چیزی
سهیل مصباح
مختصر و مفید
N
اختصار
هستی بیات
مخفف یعنی چه
با مثال و توضیح کامل
Dark Light
اختصار-علامت اختصاری
مثل yd که از yard میاد
Ba از bathroom
🖤MANI🖤
اختصارات معمولی چت :
ROFL: Rolling on floor laughing
STFU: Shut the *F* up
ICYMI: In case you missed it
TL;DR: Too long, didn’t read
LMK: Let me know
NVM: Nevermind
TGIF: Thank goodness it’s Friday
TBH: To be honest
TBF: To be frank
RN: Right now
QOTD: Quote of the day
OOTD: Outfit of the day
BRB: Be right back
BTW: By the way
LOL: Laugh out loud
TTYL: Talk to you later
HMU: Hit me up
FWIW: For what it’s worth
IMO: In my opinion
IMHO: In my humble opinion
IDK: I don’t know
TBA: To be announced
TBD: To be decided
اختصارات تجاری :
EOD: End of day
FAQ: Frequently asked question
AKA: Also known as
ASAP: As soon as possible
DIY: Do it yourself
LMGTFY: Let me Google that for you
NP: No problem
N/A: Not applicable or not available
OOO: Out of office
TIA: Thanks in advance
اختصارات رومانتیک
ILY: I love you
MCM: Man crush Monday
WCW: Woman crush Wednesday
BF: Boyfriend
GF: Girlfriend
اختصارات و اصطلاحات بازاریابی :
CTA: Call to action
UGC: User-generated content
SMS: Short message service
MMS: Multimedia messaging service
RCS: Rich communication services
ROI: Return on investment
CTR: Click-through rate
5G: 5th generation, meaning the newest generation of mobile communications
Text List: The list of numbers you have legally obtained permission to text
Text to Join: A method people can use to opt into your text list
Text to Win: A contest you run through text message
Text to Landline: When you send or receive text messages on a landline phone
Samm
Synonym=stand for

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی abbreviation

کلمه : abbreviation
املای فارسی : اببرویتین
اشتباه تایپی : شذذقثرهشفهخد
عکس abbreviation : در گوگل

آیا معنی Abbreviation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )