برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کلمات اختصاری - اختصار - مخفف

برای استفاده از دیکشنری کلمات اختصاری آبادیس، واژه خود را در بخش بالا بنویسید.

فهرست مخفف ها