برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
/ˈbɪznəs/ /ˈbɪznəs/

معنی: حرفه، داد و ستد، تجارت، بنگاه، کار و کسب، کاسبی، سوداگری
معانی دیگر: شغل، کار، (جمع) مشغله، کار ویژه، وظیفه، عمل، مسئولیت، بازرگانی، وابسته به بازرگانی، تجارتی، سوداگرانه، محل کسب (تجارتخانه، شرکت، مغازه، دکان، کارخانه و غیره)، مشتری بودن، موضوع
اسم ( noun )
عبارات: mean business
(1) تعریف: an occupation or trade.
مترادف: calling, career, employment, job, line, m�tier, occupation, position, profession, trade, vocation, work
مشابه: avocation, craft, livelihood, living, metier, pursuit, task

- What business are you in?
[ترجمه ترگمان] تو در چه کاری هستی؟
[ترجمه گوگل] شما به چه کاری مشغول هستید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a specific commercial enterprise, or the place where such an enterprise is carried on.
مترادف: company, concern, establishment, firm, house, industry, office, shop, store
مشابه: agency, corporation, enterprise, partnership, team

- She owns two businesses: a card shop and a restaurant.
[ترجمه ترگمان] او صاحب دو کسب وکار است: یک فروشگاه کارت و یک رستوران
[ترجمه گوگل] او دارای دو کسب و کار است: فروشگاه کارت و یک رستوران
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: the activity of buying and/or selling goods or services in order to make money.

- He's decide ...
1. business activity is on the up
فعالیت بازرگانی رو به افزایش است.

2. business competition
رقابت بازرگانی

3. business cycle
دوران (یا چرخه ی) اقتصادی

4. business here is a little slow in summer
در اینجا تابستان ها کاسبی کساد است.

5. business is picking up
کاسبی دارد رونق می گیرد.

6. business matters
مطالب مربوط به کسب و کار

7. business savvy
جربزه ی کاسبی

8. business transactions
معاملات بازرگانی

9. business as usuall
(علیرغم مشکلات) کار ادامه دارد،کاسبی مثل همیشه است

10. business before pleasure
اول کار و بعد تفریح،کار از تفریح مهمتر است

11. business end
(عامیانه - در مورد سلاح یا ابزار) بخشی که صدمه می زند (مثلا تیغه ی شمشیر نه دسته ی آن)،بخشی که کار صورت می دهد

12. business insurance
بیمه ی کار و کسب،بیمه ی تجاری

13. business is business
حساب حساب است و کاکا برادر،کار (یا کاسبی) شوخی برن ...
حرفه (اسم)
mystery, profession, pursuit, avocation, business, vocation, occupation, trade, metier, carrier
داد و ستد (اسم)
intercourse, business, trade, bargain, chaffer
تجارت (اسم)
business, trade, commerce
بنگاه (اسم)
service, institution, institute, corporation, business, foundation, establishment
کار و کسب (اسم)
business
کاسبی (اسم)
business, trade
سوداگری (اسم)
business, trade
Business
[حسابداری] معامله ؛ تجارت ؛ کسب و کار
[فوتبال] تجارت
[صنعت] تجارت، حرفه، کسب و کار
[نساجی] اطلاعات تجاری - تجارت - تجارت خانه
[ریاضیات] اداری، مؤسسه ی بازرگانی، تجارت، دادوستد، سوداگری، بنگاه بازرگانی، شغل بازرگانی، کسب و کار
Business administration
[نساجی] مدیریت بازرگانی
Business Combination
[حسابداری] ترکیب واحدهای تجاری
Business cycle
[نساجی] دایره تجاری
Business Decision Taking
[حسابداری] اخذ تصمیمات بازرگانی
Business Enterprise
[حسابداری] مو سسه انتفاعی
business forecasting methods
[آمار] روشهای پیش بینی بازرگانی
business graphics
[کامپیوتر] گرافیکهای تجاری
business information system (BIS)
[کامپیوتر] سیستم اطلاعاتی بازرگانی
[صنعت] سیستم اطلاعاتی تجاری
business mechines
[کامپیوتر] ماشینهای تجاری
Business Plan
[صنعت] طرح تجاری - طرح مورد تایید مدیریت اجرایی که شامل آرمانها، اهداف و اندازه گیری ها برای سازمان و از جمله موارد مربوط به کیفیت می باشد.
...
business agent
نماینده ی اتحادیه های کارگری (که شرایط کار و حقوق و مزایای کارگران را بررسی می کند)
business as usuall
(علیرغم مشکلات) کار ادامه دارد، کاسبی مثل همیشه است
business before pleasure
اول کار و بعد تفریح، کار از تفریح مهمتر است
business college
مدرسه ی عالی علوم اداری و بازرگانی (آموزشگاه عالی یا دانشکده ای که در آن بازرگانی و دفترداری و غیره تدریس می شود)
business cycle
(اقتصاد) چرخه ی اقتصادی (هریک از نوسانات وضع بازار و تجارت که چند ماه یا سال طول می کشد)، دوره ی رونق یا کسادی بازرگانی
business data processing
داده پردازی تجاری
business end
(عامیانه - در مورد سلاح یا ابزار) بخشی که صدمه می زند (مثلا تیغه ی شمشیر نه دسته ی آن)، بخشی که کار صورت می دهد
business envelope
پاکت اندازه ی معمولی، پاکت بازرگانی (که ورق کاغذ 8/5 در 11 اینچ را با دو بار تا کردن می توان در آن قرار داد) (envelope business-size هم می گویند)
business insurance
بیمه ی کار و کسب، بیمه ی تجاری
business is business
حساب حساب است و کاکا برادر، کار (یا کاسبی) شوخی برنمی دارد
business is good
کاسبی خوب (یا ب ...
business
• commerce, trade; matter; movements and gestures by actors in a play
• of business, of commerce, of trade
• business is work relating to the production, buying, and selling of goods or services.
• a business is an organization which produces and sells goods or provides a service.
• you can use business to refer to any activity, situation, or series of events.
• you can give a warning or a negative opinion about an event or situation by saying it is, for example, a difficult business, a dangerous business, or an expensive business.
• you can use business to refer to serious or important matters,
• if you say that something is your business, you mean that it concerns you personally and that other people should not get involved in it.
• when people or companies do business, one of them sells goods or provides a service to the other.
• if one politician or government does business with another, they have discussions or make agreements.
• if a shop or company is or stays in business, it is continuing to trade, often despite difficulties.
• if you say that a person or organization is in business, you mean they have overcome some problems and are able to continue their activities.
• if a shop or company goes out of business, it has to stop trading because it is not making enough money.
• if someone describes a situation by saying that it is business as usual, they mean that the situation is normal, especially after an emergency or crisis.
• if someone means business, they are serious and determined about what they are doing; an informal expression.
• if you say that someone has no business to do something, you mean that they have no right to do it.
• if you say to someone `mind your own business' or `it's none of your business', you are telling them not to ask about something that does not concern them; an informal expression.
business account
...
نورآرا
هوش تجاری : فرایندهای مختلف جهت ایجاد گزارشات تحلیلی و تصمیم گیری بر مبنای داده های فعلی یک سازمان
hesam
تجاری
Ahmad
It's none of your business به معنای به تو ربطی نداره
عاطفه موسوی
امر ، امور ،کار ،کارها
M
در دانشگاه :رشته بازرگاني
لاک پشت🐢.....🐢
یکی از رشته های دانشگاهی:(مدیریت بازرگانی)📚🎲
سید محمد هاشمی
Run a business:
(تجارتخانه، شرکت، مغازه، دکان، کارخانه و غیره) رو اداره کردن
امیر سیاقشو
رسمی
Business attire
پوشش/لباس رسمی
فارسی را پاس بداریم.
کسب و کار
تجارت
داد و ستد
Ava
Where he goes is none of my business
او به کجا رفته به من ربطی ندارد
Business :ارتباط،وظیفه،کار
ابوالفضل فتحی
Are none of your business به شما ربطی ندارد(اصل این اصطلاح این جمله است )که گاهی برای نوشته یک جمله با یک فاعل کمی تغییر میکند مثلا با فعل it: it is None of your business یعنی ان به تو ربطی ندارد
Matin
خرید و فروش،داد و ستد
shiva_sisi‌
بزینــس،تجآرتــ
سروش
commercial business: فعالیت تجاری
محمد .ص
To Represent The Business
برای نمایندگی امور
محمد .ص
Business =فعالیت ((نه به معنی کار یا شغل بلکه به معنی کوشیدن به لغت نامه دهخدا مراجعه شود در مورد لغت فعالیت)) ، خرید و فروش ، مسئولیت ، داد و ستد ، امور ، به کسی ربطی نداشتن . دیگر معانی مانند کسب و کار صحیح نیست لطفا بکار نبرید معنی لغت کسب و کار = vocation می باشد نه business.
mahbook
mind your own business یعنی سرت به کار خودت باشه
مهدی صالحی
business venture
به چه معناست
ایرزاد
business
این واژه ای آریایی- اروپایی است :
business: bus-i-ness
bus = که در انگلیسی biz لَفزیده می شود ، همان بیش یا بَس ( در واژه ء بسیار) پارسی است که نشان دهنده ء انجام فراوان یک کار میباشد.
i = میانوند که در پارسی در آمیزش با بیش : بیشی
ness = پسوند : ناک پارسی مانند دردناک ، غمناک
گرته برداری :
buisy = بیشی، بَسی، بِسی
business = بیشناک ، بَسناک
مینه : در پیشه بازرگانی در کاری بیش از اندازه سرگرم بودن و به آن پرداختن
سجاد جـافر
در معنای اصلی به معنی "کسب و کار است" که متاسفانه اغلب با تجارت یا کار مترادف
و یکسان برداشت می شود در حالی که اساساً business با تجارت و کار متفاوت است
گر چند اشتراکاتی بین آنها موجود است اما هرگز یکی نیستند.


نام نویسی   |   ورود

شبکه مترجمین ایران