برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
مورخ یونان باستان ملقب به پدر علم تاریخ
هرودت
اژدهای افســانه ای یونان باستان
هیدر
اسب بالدار جاودانی در اساطیر یونان باستان
پگاسوس
الهه شکار یونان باستان
دیانا
الهه عشق و ازدواج در یونان باستان
یونو
الهه عقل و هنر یونان باستان
اتنا
جایگاه مخصوص مجسمه خدایان در یونان باستان
پانتیون
خدای شبان یونان باستان
پان
دولتشهر یونان باستان
اسپارت
ریاضی دان یونان باستان
تالس
رییس خدایان یونان باستان
ژوپیتر
زیبای افسانه ای یونان باستان
نارسیس
شاعر یونان باستان
هوراس
فیلسوف معروف یونان باستان
دیوژن
کالبد شناس یونان باستان
هروفیلوس
کشتی جنگی یونان باستان
تریریم
از پزشکان یونان باستان
اوریفون
از سوفسطاییان یونان باستان
پروتاگوراس

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود

شبکه مترجمین ایران