برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

یاور

/yAvar/

مترادف یاور: پشتیبان، حامی، دستگیر، دستیار، ظهیر، کمک، مددکار، معاون، معاضد، معین، ناصر، نجده، نصیر، یار، سرگرد
یاور
دسته هاون
یار و یاور
پشت و پناه
معین
جنس مذکر که با جنس معنث ازدواج کرده


نام نویسی   |   ورود

شبکه مترجمین ایران