برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

پروردگار

/parvardgAr/

مترادف پروردگار: آفریدگار، الله، ایزد، جان آفرین، خدا، دادار، رب، کردگار، یزدان

متضاد پروردگار: بنده، عبد
پروردگار
رب, ایزد
پروردگار |
رب
پروردگار بی همتا
خدا
پروردگار جهان
خدا
پروردگار عالم
رب
پروردگار عالمیان
خدا
پروردگار و خداوند
الله
از نام های پروردگار به معنی نگهبان و ایمن کننده
مهیمن
از صفات پروردگار عالم به معنی توبه پذیرنده و بخشاینده گناه
تواب
از نام های پروردگار
منان
بخشش از سوی پروردگار
موهبت
بندگان مقرب پروردگار
اولیا
پروردگارا
یارب
خدا و پروردگار
یزدان
منسوب به پروردگار
ربوبیت
از القاب امام زمان (عج) که درباره دلیل نامگذاری نقل شده است که آن حضرت از جانب خداوند متعال مأموریت دارند تا مردم را به سوی پروردگارشان فراخوانند
داعی
از صفات پروردگار
جبار
نازنین زهرا
آفریدگار، ایزد، خداوند، یزدان.
سپاس از جهاندار پروردگار
کز اویست نیک و بد روزگار.
فردوسی .
چو فرزند سام نریمان ز بند
بنالد بپروردگار بلند.
فردوسی .
جهان را به آئین شاهی بدار
چو آمختی از پاک پروردگار.
فردوسی .
بکوشش مکن هیچ سستی بکار
بگیتی جز او نیست پروردگار.
حمیدرضا دادگر_فریمان
آفریدگار، الله، ایزد، جان آفرین، خدا، دادار، رب، کردگار، یزدان،خداوند


نام نویسی   |   ورود