برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هوشیار

/hoSyAr/

مترادف هوشیار: آگاه، بافراست، باهوش، بخرد، بیدار، بیداردل، تندذهن، تیزطبع، تیزهوش، خردمند، دوراندیش، زیرک، عاقل، فهیم، متفطن، متنبه، ناخفته، نبیه، هوشمند

متضاد هوشیار: غافل
هوشیار
نبیل
تیزبین وهوشیار
باریک اندیش
تیزهوشی | هوشیاری
دنیا
زرنگ | هوشیار
زبل
مرحله بازیافت هوشیاری بعد از عمل جراحی
ریکاوری
مطلع و هوشیار
اگاه
هوشیاری
دها
هوشیاری | ذکاوت
نبوغ
هوشیاری و معرفت
هنگ
صالحی
خداوند هوش
AmirReza Abroun
آگاه
واقف
دانا
علی
بینا دل
علیرضا علیزاده مقدم
گوش به زنگ
علی دوستی نوگورانی
مفیق
سارا
آگاه
مونس
زیرک، نخبه،باهوش،عاقل
به معنای 👆👆👆


نام نویسی   |   ورود