برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نظامی

/nezAmi/

مترادف نظامی: ارتشی، سپاهی، سرباز، قشونی، لشکری

برابر پارسی: ارتشی، سپاهی
از نیروهای نظامی سه گانه
هوایی
ازا ثرهای معروف نظامی گنجوی
هفت پیکر
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور ••••• است
ممنوع
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور•••••• است
ممنوع
استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور••• است
ممنوع
پیمان نظامی آسیایی
سنتو
تغییر نظامی حکومت
کودتا
درجه ای نظامی در ارتش
سردار
سازمان نظامی سنتی ایران
ارتش
سمتی نظامی روی کشتی
دریادار
شهری در آذربایجان غربی که به دلیل اینکه در مرز سه کشور ایران | ترکیه و جمهوری آذربایجان قرار گرفته دارای موقعیت جغرافیایی و نظامی مهم است
ماکو
شورش نظامی بر علیه دولت
کودتا
طبق اصل هفتاد و نهم برقراری حکومت نظامی ••• است
ممنوع
طبق اصل هفتاد و نهم برقراری حکومت نظامی ••••• است
ممنوع
عالی ترین درجه نظامی در نیروهای مسلح
ارتشبد
قوای نظامی یک کشور
ندبه, ارتش
محافظ نظامی قدیمــی
سپر
منطقه نظامی در شرق تهران
تلو
نام مجموعه شعری از نظامی گنجوی
لیلی و مجنون
واحد نظامی بزرگتر از گردان
هنگ
یکی از بزرگترین سردارهای نظامی ایران در عهد شاه عباس
الله وردی خان
یکی از شاخه های ورزش و حتی آمادگی های نظامی که به نوعی آن را یک هنر می دانند
دارت
اثری از حکیم نظامی گنجوی
هفت پیکر
ارتش نظامی شاه اسماعیل
قزل باش
از درجات ارشد نظامی بالاتر از سرلشکر
سپهبد
از درجات نظامی اروپایی
ژنرال
از درجات نظامی در بعضی از کشورها
مارشال
آمادگی نیروی نظامی
بسیج
از نیروهای نظامی
هوایی
بخشی از اسکندر نامه نظامی
شرف نامه
پادگان نظامی
هنگ
پنهان شدن در اصطلاح نظامی
استتار
پیاده روی نظامی
سرباز
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب ••• است
قانون
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب •••• است
قانون
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب ••••• است
قانون
ترفیع درجه نظامیان و سلب ان بموجب •••• است
قانون
تمرین نظامی
رزمایش
حاکم نظامی
فرماندار
درجه دارنظامی
سرهنگ
دسته نظامی
گروهان
رزمایش نظامی
مانور
سردوشی نظامیان
واکسیل
عنوان محترمانه نظامی
سرکار
عنوان نظامی
سرکار
قرارگاه نظامی
مقر
قلعه نظامی
ارک
قوای نظامی
ارتش
لقبی نظامی
افسر
محافظ نظامی
گارد
مشایعت نظامی
اسکورت
موزیک نظامی
مارش
وابسته نظامی
اتاشه
واحد شمارش هواپیما | ناو | خودروهای نظامی
فروند
واحد نظامی
رسد
کت نظامی
فرنج
کتاب نظامی
خمسه
سیدحسین اخوان بهابادی
در گویش بهابادی نظامی به معنای زیر شلواری و پیجامه هم به کار می رود.


نام نویسی   |   ورود

شبکه مترجمین ایران