برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نشان

/neSAn/

مترادف نشان: آرم، امارت، رمز، علامت، مدال، نشانه، نشانی، آیه، اثر، رد، رگه، انگ، تمغا، داغ، نقش، آماج، تیر، هدف، سراغ
نشان
مارک
نشان | رونق
نمود
نشان اسم مصدر
ار
نشــان افتخــار
مدال
نشان تجاری
مارک
نشان تیراندازی
سیبل
نشان دادن
ارایه
نشان دادن چیزی یا کسی با حرکت چشم یا انگشت
اشاره
نشان سر پرچم
طوغ
نشان شایستگی
مدال
نشان صفت تفضیلی
تر
نشان فعل استمراری
می
نشان فعل مضارع
می
نشان مفعول بی واسطه
را
نشان مفعولی
را
نشان ناراحتی در چهره
اخم
نشان ه مفعولی
را
نشان ههای الهی
ایات
نشان و رونق
نمود
نشان و مدال
وسام
نشان و نماد استاندارد
ایتم
نشان وداغ
شیت
اسبابی برای نشان دادن جهت وزش باد
بادنما
اشتیاق و آرزوی خود را نشان دادن
ابراز امید
اعطای نشان های دولتی با ••• است
رییس جمهور
بررسی های به عمل آمده نشان می دهد بازار تجاری این کشور | رشد سریع تری نسبت به کشورهای آفریقایی و آسیایی دارد
چین
برگه ای که نشان می دهد فروشنده آمادگی فروش کالایی را به بهای اعلام شده دارد
پرفرما
بی اسم و نشان | نامعروف
گمنام
جای نشان دادن چیزی
معرض
جواهر نشان کردن
ترصیع, مرصع
دفتری که اثرات معاملات مالی یک موسسه تجاری را نشان می دهد
دفترکل
دفتری که اثرات معاملات مالی یک موسسه را نشان می دهد
دفترکل
شجاعت نشان دادن
دلیری کردن
طبق قانون اساسی اعطای نشان های دولتی با••• است
رییس جمهور
طور دیگر نشان دادن
وانمود
عملی که نشان از ابراز محبت دارد
بوسه
گونه ای دیگر نشان دادن
وانمود
نخستین فرهنگ فارسی که از حروف لاتین برای نشان دادن تلفظ کلمات (آوانگاری) استفاده کرده است
ناظم الاطبا
یکی از عناصر جدول تناوبی است که دارای نشان Cr و عدد اتمی 24 می باشد
کروم
از نشانه های نفی فعل در زبان عرب
لن
از نشانه های رکود تورمی
افزایش نرخ بیکاری
از نشانه های میگرن
سردرد
افزایش این فاکتور اقتصادی به همراه افزایش نرخ بیکاری از نشانه های رکود تورمی در جامعه است
نرخ تورم
اقتصاددانی که در سال 1950نشان داد که تقاضای معاملاتی پول | هم به درآمد و هم نرخ بهره بستگی دارد
بامول
این گل امروزه بیشتر نشانه عشق | افتخار | برتری و جذابیت می باشد
میخک
بزرگش نشانه نزدن است
سنگ
به فرموده امام صادق ( ع) •••••از نشانه های نفاق است
بد زبانی
بی اسم و بی نشان
گمنام
بی اسم و نشان
گمنام
تخم جواهر نشانی که نادر شاه افشار به غنیمت آورد
تخت طاووس
تکرارش نشانه تعلل است
فس
تکرارش نشانه نفرت و بی علاقگی است
واه
جواهر نشان
مرصع
چنانچه با دو هوا باشد نشانه تبعیض است
یکبام
حلت نگه داشتن تفنگ به صورت عمودی در جلوی صورت و سینه به نشانه احترام
پیشفنگ
خنشان
خجسته، مبارک
داغ و نشان
وسم
درازش نشانه پرگویی است
روده
رونق و نشان
نمود
سردار ایرانی که امویان را برانداخت و عباسیان را به حکومت نشاند
ابو مسلم خراسانی
سمبل و نشانه
نماد
فریاد به نشانه اعتراض
هو
لباس زیبا نشانه آن نباشد
ادمیت
مجموعه نشانه های بدنی و ذهنی بیماری
سندرم
ستایش
نام دیگری ست برای هدف. نشانگیر به کمانداری گفته می شود که در این کار مهارت دارد. اشکانیان (پارتیان) در شمار بهترین کمانداران و نشانگیران سواره بحساب می آمدند. شکست رومی ها در جنک با اشکانیان (به رهبری سورنا ژنرال پارسی) مدیون مهارت ایشان بوده است. این کمانگیران با حیله خود را در حالت عقبگرد
در مقابل دشمن نشان می دادند . دشمن بدنبال ایشان حرکت می کرد ، غافل از مهارت بی نظیر اشکانیان در نشانگیری سواره با چرخش کامل روی اسب! در زبان انگلیسی اصطلاح Parting Shot بمعنی ایراد و نکته گیری ناگهانی در لحظه خروج از یک مناظره است که یادآور همین تاریخ در میان اروپاییان می باشد..!
بهادر
وسام
علی باقری
نشان:
دکتر کزازی در مورد واژه ی نشان می نویسد : (( در پهلوی نیشان nīšān بوده است . می تواند بود که این واژه از ستاک نیش nīšدر پهلوی، به معنی دیدن ،برآمده باشد . )) در بیت زیر هم نشان دیده شدن معنی می دهد .
ز نام و نشان و گمان برترست
نگارندهٔ بر شده پیکرست
(نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، 1385، ص 172 )


نام نویسی   |   ورود