برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مسافرت

/mosAferat/

مترادف مسافرت: جهانگردی، سفر، سیاحت، سیر

متضاد مسافرت: حضر

برابر پارسی: گشت و گذار، را هی گشتن، بوم نوردی
مسافرت اداری
ماموریت
مسافرت بعد از عروسی
ماه عسل
مسافرت به سبک پرندگان
هلال
مسافرت پرنده
کوچ
مسافرت جمعی
تور
مســافرت و راه پیمــودن
سفر
نخستین مسافرت عروس و داماد با هم
ماه عسل
اتومبیل بزرگ مخصوص مسافرت و جهانگردی
اتوکار
ترمینال مسافرتی
پایانه
کیسه مسافرت
توبره
کیف مسافرتی
ساک
سادات
Tour


نام نویسی   |   ورود

شبکه مترجمین ایران