برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

غضب

/qazab/

مترادف غضب: برآشفتگی، برافروختگی، تندمزاجی، تندی، تیزی، خشم، خشمگین، خشمناکی، سخط، عتاب، عصبانیت، غیظ، قهر، هیجان

برابر پارسی: اندوه، تند خویی، خشم
غضب
خشمگین
میرغضب
جلاد
ریحانه
خشم
سوزان
استیزه
اسما
خشم و ترس


نام نویسی   |   ورود
پارچه گرامی