برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عزرائیل

/'ezrA'il/

مترادف عزرائیل: اجل، ملک الموت
عزرائیل
ملک الموت
آرزو
جان ستان
کمیل قیصری
فرشته ی مرگ و یکی از چهار فرشته مقرب درگاه ربوبیت
واژگا
عزرائیل
یکی از 3 بت درون کعبه الات منات عزی
عزا یا عزرا همانند اسرا /ازرا/اثرا/ آذرا/ آذر= آتشین نورانی مثل خورشید
ائیل/ ئیل/ایل= مومنین /متقی
نام نویسی   |   ورود