برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

طهارت

/tahArat/

مترادف طهارت: پاکدامنی، پاکی، تطهیر، تیمم، طهر، غسل، وضو

متضاد طهارت: نجاست

برابر پارسی: پاکی، پاکیزگی، شستن
طهارت
پاکی
طهارت | مقدس بودن
نیزه
پاکی | طهارت
قداست
تمیزی و طهارت
پاکی
شهریار آریابد
در پهلوی" پاتیابی"
حمیدرضا دادگر_فریمان
پاکدامنی، پاکی، تطهیر، تیمم، طهر، غسل، وضو،قداست،پاکیزگی،نزیه


نام نویسی   |   ورود